Faglig Kongress 2023 – Rikets tilstand

Faglig Kongress 2023 – Rikets tilstand

Styreleder Anne Marie Selboskar Selven åpnet Faglig Kongress i Bergen med å kaste lys over dagens dramatiske…