Kurs

KURS FRA NKF

Ma 01.10 - 29.10 | 2018

Som det har framkommet i nylig utsendelse fra NKF, vil en ny runde utdanning antagelig starte opp i oktober 2018. Følg med - saken blir oppdatert!

To 25.10 | 2018

Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm

Det arrangeres turnuskurs i forkant av høstmøtet torsdag 25. oktober fra kl 09.00-11.30. Felles påmelding med høstkurset. Kurset er i likhet med høstkurset obligatorisk.

To 25.10 - 27.10 | 2018

Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm

Med årets høstkurs ønsker vi å sette fokuset på det helt nære i rollen som kiropraktor: Møtet med mennesker én til én, kommunikasjon og motivasjon. Hvordan påvirker og påvirkes vi av hverandre og hvor...

To 08.11 | 2018

Webinar

Aleksander Chaibi vil gjennomgå de nyeste diagnosekriterier for migrene med og uten aura. Den nyeste patofysiologien på migrene vil gjennomgås, samt at presentasjonen vil se på manuell- og farmakologi...

EKSTERNE KURS

29.09 - 30.09 | 2018

NH Collection Gran Caledron Hotel, Barcelona, Spania

The Building Bridges Symposiums are the Council’s educational events presented outside the United States. The program, a mix of clinical lectures, technique workshops and research paper is designed to...

Ma 01.10 | 2018

Maritim Hotel, Berlin, Germany

The deadline for abstract submissions to the EPIC2019 WFC Research Competition is October 1. The WFC Congress is the leading global scientific meeting for the chiropractic profession and 2019 will be ...

On 10.10 - 12.10 | 2018

Auditoriet 124, Fredrik Holsts Hus, Ullevål

Trygdefaglig kurs for kiropraktorer og manuellterapeuter arrangeres to ganger i året. «Kiropraktor og manuellterapeut som skal dokumentere arbeidsuførhet må ha gjennomført opplæring i trygdefaglige em...

Fr 12.10 | 2018

Ullerchaussen 70, Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

Sarkom er en sjelden kreftform som oppstår i ben- og bløtvev. Rammer mennesker i alle aldre, også barn og ungdom. Tidlig diagnose kan være helt avgjørende for prognosen. Derfor er vårt samarbeid med d...