Kurs

KURS FRA NKF

15.04 - 16.04 | 2023

Kvantumklinikken, Bulls gate 2b, Tønsberg

Det den "vanlige" kiropraktoren kan gjøre for å omfavne den aller mest nødvendige og relevante nevrologien i klinisk praksis.

Fr 21.04 - 22.04 | 2023

Olympiatoppen Sportshotell

21-22 april arrangerer Kiropraktorenes idretts- og rehabiliteringsorganisasjon (KIRO) kurs på Olympiatoppen Sportshotell i Oslo. Temaet for de to halve dagene er skulderskader i idrett...

Fr 27.10 - 28.10 | 2023

Radisson Blu Royal Hotel Dreggsallmenningen 1, Bergen

Den femte i rekken av Faglig Kongress arrangeres i Bergen!

To 16.11 - 18.11 | 2023

NKF, Lilleakerveien 31. Oppgang B

Kurset er for kiropraktorer og manuellterapeuter. Kursoppsettet gir en helhetlig tilnærming til de forskjellige diagnosene innenfor TMD, og er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.NB...

EKSTERNE KURS

12.11 - 23.04 | 2022

Norsk Kiropraktorforening, Lilleakerveien 31, Oslo

Muskler gir oss styrke, stabilitet og fleksibilitet og fungerer gjennom automatiske refleksmekanismer eller viljestyrt kontroll. Hva kan forstyrre nevromotorisk kontroll og hvordan tester og korrigere...

On 01.03 - 01.06 | 2023

Hele landet

Offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og -kiropraktorer. Kurset er obligatorisk for turnusmedlemmer. Følg med - siden oppdateres fortløpende. 

Ti 23.05 - 24.05 | 2023

Bergen

The course is for clinicians working with patients with acute, episodic and/or chronic/long-term dizziness. HVL has invited faculty from Europe as well as the US to bring you the latest development an...

Ti 31.10 - 05.12 | 2023

Nettbasert

Kurset tar sikte på å gi en dypere forståelse av hvordan andrelinjetjenesten behandler pasienter, samt gi grundigere kjennskap til tjenestens behandlingsmuligheter og begrensninger. ...

WEBINAROPPTAK

On 08.02 - 06.04 | 2023

Webinar

Webinar om bruken av Spinal Manipulasjon (SM), definert som HVLA eller mobilisering av ryggsøylen. Sentrale punkter i presentasjonen omfatter generelle virkningsmekanismer, evidens og utfordrin...

Ma 01.05 - 01.02 | 2023

Webinar: Dermatologi

Forekomsten av føflekkreft øker stadig i Norge, og vi er på topp i Europa når det gjelder dødelighet forbundet med føflekkreft. Dette tyder på for lav opp...

Ma 01.05 - 30.03 | 2023

Webinar

Hva gjør du når du mistenker en hjernerystelse? Hvordan vurderer man en hjernerystelse? Hva er SCAT-5 og hvordan benytte det? Når bør man henvise til sykehus/legevakt? Hva er...

Ma 01.05 - 06.04 | 2023

Webinar

Webinaret ble gjennomført 3. september. - Hva er Helse og arbeid, og hvordan er arbeidshverdagen? - Hvilke pasienter kan henvises og hvordan? - Hvordan utredes pasientene og hvilke tiltak er ti...