Kurs

KURS FRA NKF

To 10.10 - 31.12 | 2019

Webinar

Webinaret ble gjennomført 3. september. - Hva er Helse og arbeid, og hvordan er arbeidshverdagen? - Hvilke pasienter kan henvises og hvordan? - Hvordan utredes pasientene og hvil...

On 20.11 - 31.12 | 2019

Webinar: Dermatologi

Forekomsten av føflekkreft øker stadig i Norge, og vi er på topp i Europa når det gjelder dødelighet forbundet med føflekkreft. Dette tyder på for lav opp...

Fr 22.11 - 23.11 | 2019

Romerike Helsebygg, Dampsagveien 2, Lillestrøm

Fremdeles ledige plasser! Interessegruppen inviterer til to-dagers kurs for alle kiropraktorer med interesse for diagnostisk ultralyd. 

Ma 25.11 | 2019

Webinar

NKF har fått tilbakemeldinger fra forsikringsbransjen som vi ønsker å formidle til medlemmene.  Webinaret omhandler ny kunnskap og informasjon vedr. behandlingsforsikrings...

EKSTERNE KURS

To 15.08 - 01.12 | 2019

Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31, Bergen

Kurset har til hensikt å utdanne og trene helsepersonell som fungerer som primærkontakter, til å bruke og forstå diagnostisk ultralyd i muskelskjelettapparatet. I tillegg til &...

18.08 - 18.12 | 2019

Dette studieretningsemnet gir oversikt over det vitenskapelige og filosofiske grunnlaget, samt internasjonale og nasjonale retningslinjer for strålevern og bruk av stråling, med vekt p&ari...

Fr 20.09 - 19.01 | 2019

Vulkan, Maridalsveien 13a, Oslo

RBE 1, RBE 2 and RBE 3 take place in Oslo in September 2019 , November 2019 and January 2020. 

To 07.11 - 11.03 | 2019

Hele landet

Her legges fortløpende ut informasjon om Fylkesmannens kurs.