Kurs

KURS FRA NKF

To 10.10 - 31.12 | 2019

Webinar

Webinaret ble gjennomført 3. september. - Hva er Helse og arbeid, og hvordan er arbeidshverdagen? - Hvilke pasienter kan henvises og hvordan? - Hvordan utredes pasientene og hvil...

On 20.11 - 31.12 | 2019

Webinar: Dermatologi

Forekomsten av føflekkreft øker stadig i Norge, og vi er på topp i Europa når det gjelder dødelighet forbundet med føflekkreft. Dette tyder på for lav opp...

Ti 10.12 | 2019

Webinar

Webinaret vil gi en kort gjennomgang av profesjonsundersøkelsen, med mulighet for spørsmål eller avklaring. Påmeldingsfrist tirsdag 10. desember kl 12!

Fr 31.01 | 2020

Storgata 10a, Oslo

Kurset tar for seg informasjon om ofte brukte medikamenter, deres virkningsmekanismer og hvilke implikasjoner medikamentbruk kan ha på ikke-medikamentelle behandlingstiltak.

EKSTERNE KURS

18.08 - 18.12 | 2019

Dette studieretningsemnet gir oversikt over det vitenskapelige og filosofiske grunnlaget, samt internasjonale og nasjonale retningslinjer for strålevern og bruk av stråling, med vekt p&ari...

Fr 20.09 - 19.01 | 2019

Vulkan, Maridalsveien 13a, Oslo

RBE 1, RBE 2 and RBE 3 take place in Oslo in September 2019 , November 2019 and January 2020. 

To 07.11 - 11.03 | 2019

Hele landet

Her legges fortløpende ut informasjon om Fylkesmannens kurs.

To 09.01 - 10.01 | 2020

Rikshospitalets Store Auditorium, Oslo

Vi gleder oss til å høre spennende foredrag av har blant annet Silje Reme, Eva Kosek, Jo Nijs, Boris Zernikow og Jaqueline Van Dijk.