Kurs

KURS FRA NKF

To 27.08 - 28.08 | 2020

Nettbasert

På grunn av korona-situasjonen, så bilr dette kurset arrangert digitalt. Kurset er obligatorisk for turnuskandidater.

29.08 | 2020

Oslo

Obligatorisk kurs for deg som skal ha turnuskandidat. Har du tatt kurset i 2018 eller 2019, trenger du ikke å delta. Program og mer informasjon kommer.

Ti 22.09 | 2020

Webinar

Lege og kiropraktor Anders Sørfonden har holdt flere kurs i regi av NKF, og med et sterkt hjerte for kiropraktikken er en av hans hovedmantraer: bedre kommunikasjon med fastlegen. Foredraget vi...

Ti 13.10 | 2020

Microsoft Teams

Digital markedsføring i sosiale medier er svært forskjellig fra mer tradisjonell markedsføring. Mulighetene sosiale medier gir er nesten endeløse. På webinaret gir vi ...

EKSTERNE KURS

Fr 16.10 - 18.10 | 2020

Oslo

NFFs faggruppe for nålebehandling og inviterer til kurs i smertebehandling med nåler. Kurset oppfyller kompetansekravene fra NFF og er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet n...

WEBINAROPPTAK

To 10.10 - 31.12 | 2019

Webinar

Webinaret ble gjennomført 3. september. - Hva er Helse og arbeid, og hvordan er arbeidshverdagen? - Hvilke pasienter kan henvises og hvordan? - Hvordan utredes pasientene og hvil...

On 20.11 - 31.12 | 2019

Webinar: Dermatologi

Forekomsten av føflekkreft øker stadig i Norge, og vi er på topp i Europa når det gjelder dødelighet forbundet med føflekkreft. Dette tyder på for lav opp...

Fr 27.03 - 01.03 | 2020

Det reises stadig spørsmål rundt takstbruk for kiropraktorer og her kan du få tilgang på en drøy time med opptak av webinaret som ble gjennomført 10.03.20. ...