Kurs

KURS FRA NKF

To 26.09 - 31.10 | 2019

Webinaret ble gjennomført 26. september 2019. I en begrenset periode er det mulig å kjøpe tilgang til opptaket som ble gjort. MERK: etter betaling vil du få tilsendt en lenke...

To 10.10 - 31.12 | 2019

Webinar

Webinaret ble gjennomført 3. september. - Hva er Helse og arbeid, og hvordan er arbeidshverdagen? - Hvilke pasienter kan henvises og hvordan? - Hvordan utredes pasientene og hvil...

To 24.10 | 2019

Clarion Energy, Ishockeyveien 2, Stavanger

Ved påmelding til deltakelse på Faglig Kongress 25.-26. oktober, så er dere automatisk påmeldt turnuskurset torsdag 24. oktober. Begge deler er obligatorisk.

Fr 25.10 - 26.10 | 2019

Clarion Energy, Ishockeyveien 2, Stavanger

Påmeldingen er i gang! Vi gleder oss til å ønske velkommen til vår tredje Faglige kongress. 

EKSTERNE KURS

To 15.08 - 01.12 | 2019

Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31, Bergen

Kurset har til hensikt å utdanne og trene helsepersonell som fungerer som primærkontakter, til å bruke og forstå diagnostisk ultralyd i muskelskjelettapparatet. I tillegg til &...

18.08 - 18.12 | 2019

Dette studieretningsemnet gir oversikt over det vitenskapelige og filosofiske grunnlaget, samt internasjonale og nasjonale retningslinjer for strålevern og bruk av stråling, med vekt p&ari...

Fr 06.09 - 21.11 | 2019

Hele landet

Her legges fortløpende ut informasjon om Fylkesmannens kurs.

Fr 20.09 - 20.10 | 2019

Bergen, Tromsø, Oslo

Faggruppen for nålebehandling i fysioterapi har utarbeidet en firetrinns kursrekke på totalt 100 timer. Dette inkluderer 3x3-dagers samling med noe teori og hovedsaklig praktisk trening i ...