Bli medlem

Innmelding

Medlemskap for hovedmedlemskap koster kr. 4 100 per kvartal. I tillegg må alt privat helsepersonell betale obligatorisk avgift til Norsk pasientskadeerstatning (NPE, www.npe.no), som NKF administrerer og fakturerer for medlemmene.