Nye K-takster fra 1.juli 2022

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt økning av takstene for behandling hos kiropraktor

Norsk Kiropraktorforening ble torsdag 30. juni orientert om at Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt økning av takstene for behandling hos kiropraktor fra 1. juli 2022.

Nye takstbeløp framgår av vedlagte endringsforskrift.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...