Jakob Lothe utnevnt som medlem av International Coordinating Council i Global Alliance for Musculoskeletal Health

Etter at Jakob Lothe gikk av som leder av Rådet for muskelskjeletthelse i mai fjor har han fortsatt å jobbe politisk med muskelskjeletthelse internasjonalt.

Etter nesten 12 år som leder av den norske paraplyorganisasjonen Rådet for Muskelskjeletthelse har Lothe blitt sittende i Rådet som observatør, med talerett for styret, i kraft av å være den norske representanten i Rådets moderorganisasjon, Global Alliance for Musculoskeletal Health (G-Musc). 

G-MUSC er et verdensomspennende nettverk av nasjonale og internasjonale pasient-, profesjons-, og forskningsmiljøer, som ledes av et International Coordinating Council (ICC). 

ICC består av eksperter fra ulike geografiske regioner og medisinske fagfelt. Mangfoldet til ICC inkluderer revmatologer, ortopediske kirurger, traumespesialister, rehabiliterings- og akuttmedisinspesialister, forskere og pasientrepresentanter. Landene de representerer er Australia, Brasil, Canada, Kina, Tyskland, India, Japan, Sverige, Sveits, Storbritannia og USA.  

Fra mai i år er Jakob Lothe nå også formelt valgt inn som norsk representant i ICC. 

Nytt bindeledd mellom norske og internasjonale muskelskjelett-nettverk

Dette betyr at Jakob Lothe nå kan ytterligere bidra til å styrke samarbeidet mellom flere viktige organisasjoner innen muskelskjeletthelse-feltet.  

Som vi tidligere har omtalt er han også nylig valgt som en av to europeiske styremedlemmer i World Federation of Chiropractic. I tillegg har han, helt siden 2018, hatt funksjon som International NAN (National Alliance Network) coordinator i The Global Alliance for Musculoskeletal Health (G-Musc), der han nettopp skal være et bindeledd og koordinere de ulike nasjonale underavdelingene innen denne globale alliansen.

Viktig å jobbe på tvers fagpolitisk 

Jakob Lothes ulike verv vil styrke både det norske Rådet for muskelskjeletthelse, og de to verdensomspennende organisasjonene G-Musc og WFC, ved å bidra til å bedre informasjonsflyt og potensiell koordinering mellom disse.  

 —Det er en viktig oppgave Lothe nå har fått. For samarbeidet mellom WFC og G-Musc er essensielt for muskeskjelett-saken. WFC har, i motsetning til G-Musc, offisiell status som en NGO, en såkalt Ikke-statlig organisasjon, i Verdens helseorganisasjon WHO. Dette kan derfor også bidra til å gi bedre tilgang for G-Musc inn mot blant annet WHO i Genéve”, uttaler generalsekretær i NKF, Hans Otto Engvold.  

—Muskelskjeletthelsen må prioriteres langt mer enn det den gjøres i dag - både internasjonalt og her hjemme i Norge. Vi er derfor veldig glade for – og stolte av at norske kiropraktorer også bidrar til dette fagpolitisk og på globalt nivå, slik Jakob Lothe gjør.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...