Gratulerer Pernille Irgens!

Foto: Ragnar Hartvig

Kiropraktor Pernille Irgens disputerte denne uken med sin doktorgrad, og bestod med glans!

Tirsdag 22. november forsvarte Pernille Irgens sin doktorgradsavhandling om nakkesmerter ved Universitetet i Oslo. En stor dag for Pernille, men også en stor dag for kiropraktikken. NKF gratulerer Pernille så mye med disputasen, og benytter anledningen til å takke henne for innsatsen hun gjør for faget og profesjonen.

Doktor Irgens skriver seg inn i historien som den tolvte norske kiropraktor med Ph.D.

Doktorgradsavhandlinger av norske kiropraktorer

2004 - Inger Brummenæs Scheel “The effects of promoting active sick leave for back patients”

2011 - Iben Axén “Measuring the Clinical Course of Low Back Pain”

2013 - Philip Iversen Wilkens “Patients with Chronic Low Back Pain and Degenerative Lumbar Osteoarthritis

2014 - Ellen Årtun “Physical activity, clinical examination, and the young spine: A two-year prospective chohort study with 1,300 Danish adolescents aged 11-13”

2015 - Lise Raven Lothe “Spontaneous and voluntary activity in motoneurons of paraspinal musculature in symptom free and patients with acute low back pain”

2017 - Aleksander Chaibi “Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine”

2018 - Knut Andersen “Frequency, causes and treatment of low back pain among commercial helicopter pilots

2020 - Anne Marie Gausel “Pregnancy-related pelvic girdle pain – Prognosis, risk factors, consequences, and chiropractic management”

2021 - Stefan Malmquist “The prevalence, implications, and clinical course of pregnancy-related pelvic girdle pain

2021 - Birgitte Lawaetz Myhrwold “Prognostic models for neck pain”

2022 - Anders Galaasen Bakken “Are changes in pain associated with changes in heart rate variability in patients treated for recurrent or persistent neck pain?”

2022 - Pernille Stär Irgens - “Neck pain – clinical course and pain trajectories”

2022 - Ann Christin Sannes "The influence of psychosocial stressors, genetic variability, and gender on subjective health complaints  - Abusive supervision, genetics, and health complaints"

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...