Anne Marie Gausel har disputert for ph.d-grad

Foto: elibforskning.no

Kiropraktor Anne Marie Gausel avla 9. oktober disputas ved Universitetet i Stavanger.

Avhandlingen "Svangerskapsrelaterte bekkenleddsmerter - prognose, risikofaktorer, konsekvenser og kiropraktorbehandling" viser at 16 prosent av kvinner har fortsatt smerter og funksjonsnedsettelse tre til seks måneder etter fødsel. Gausel har funnet at risikofaktorene for fremdeles å ha bekkenleddsmerter tre til seks måneder etter fødsel, er at kvinnen er 30 år eller eldre, har moderat eller alvorlig funksjonsnedsettelse i svangerskapet og har både rygg- og bekkenleddsmerte i svangerskapet. 

Les avhandlingen og se opptak av Gausels prøveforelesning på elibforskning.no.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...