Anette Tryti utnevnt til ny nestleder i NKF

Elisabeth Sørensen tiltrer som ordinært styremedlem, og Trine Jakobsen er sentralstyrets nye vararepresentant.  

Da det i desember ble klart at Mette Wangberg Storhaug så seg nødt til å fratre sitt verv som nestleder av Norsk Kiropraktorforening med virkning fra 1. januar 2022, startet prosessen med å finne rett person til å overta nestledervervet. Det er med stor glede vi i dag kan annonsere at Anette Tryti har takket ja til å tre inn i vervet som foreningens nestleder ut virksomhetsperioden t.o.m 31. desember 2022. 

Anette har sin første arbeidsdag som nestleder allerede i dag, og hun gleder seg til å ta fatt på oppgavene hun har i vente.  

—"Etter flere år i Sentralstyret blir det spennende å tre inn i en ny rolle, og jeg ser frem mot å ta fatt på små og store oppgaver som venter. Jeg håper å kunne være en positiv bidragsyter, og gleder meg til å jobbe tettere med opp mot både medlemmene og medarbeiderne på kontoret." 

Konstituering av nytt Sentralstyre

I Reglement for Norsk Kiropraktorforenings Sentralstyre heter det at «Sentralstyret skal bestå av leder, nestleder, samt minimum 4 styremedlemmer og ett varamedlem.» Det er Landsmøtet som velger medlemmer til Sentralstyret og medlemmer til faste komiteer, råd og utvalg. Dersom noen av medlemmene Landsmøtet har valgt fratrer sitt verv i løpet av perioden og et varamedlem trer inn som fast medlem, er sentralstyret pålagt å raskest mulig konstituere nye hovedtilitsvalgte. I dette tilfellet måtte ny nestleder, konstitueres, samt nytt ordinært styremedlem og nytt varamedlem. Sentralstyret avholdt onsdag 5. januar 2022 et ekstraordinært styremøte for å konstituere de tre nye styrevervene.  

Konstituering av ny nestleder

Nåværende sentralstyremedlem, Anette Tryti, er enstemmig valgt som konstituert nestleder i NKF ut inneværende virksomhetsperiode.  

Nytt hovedmedlem i Sentralstyret 

Tidligere vararepresentant til Sentralstyret, Elisabeth Sørensen, er enstemmig konstituert som ordinært sentralstyremedlem ut inneværende virksomhetsperiode.   

Nytt varamedlem i Sentralstyret

Tidligere representant i foreningens Student-, turnus- og veilederutvalg (STVU), Trine Jakobsen, er enstemmig konstituert som vararepresentant til NKFs Sentralstyre i samme periode. Som konsekvens av dette trer hun samtidig ut av STVU. 

 

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...