Nye takster fra 1. juli

De nye takstene er fastsatt av Arbeid- og velferdsdirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. 

Grunnlaget for regulering av L-takstene er i år, som tidligere år, resultatet av årets forhandlinger om normaltariffen for fastleger og for avtalespesialister. Direktoratet fremhever at takst L 34 (skyssgodtgjørelse/dialogmøter) er tilsvarende statens regulativ for kjøregodtgjørelse. Det er besluttet at godtgjørelsen for dialogmøter honoreres for hver påbegynte halvtime (og ikke for den første timen + eventuelle påbegynte halvtimer utover 1 time, som tidligere). Dette gjelder for alle behandlergrupper, og innebærer at takstene L35 og L35 d fjernes, samt at L20 (for kiropraktor/manuellterapeut) ikke skal repeteres med mindre dialogmøtet har vart lengre enn 30 min.

L-takstene er hevet med 3,86 prosent. De nye takstene fremgår av vedlegget nederst på siden.

K-takstene øker med 6% og endres som følger:

K1 økes fra 139 til 147 kr
K2 økes fra 64 til 68 kr
K3a økes fra 328 til 346 kr
K3b økes fra 328 til 346 kr
K4 økes fra 54 til 57 kr

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor vil bli endret i tråd med dette.

Vi gjør oppmerksom på at setningen om at begrensningen om at takstene kun kan utløses maksimalt 14 ganger per pasient per kalenderår er feil. NKF har undersøkt dette med Helsedepartementet og fått bekreftet at dette er en skrivefeil som straks skal rettes. Det vil i midlertid ta noen dager før dette blir synlig på lovdata.no.

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...