PhD om ryggsmerter hos helikopterpiloter

Fra venstre: Sindre Mikal Dyrstad, Stephen Sollid, Iben Axén, Knut Andersen og Greg Kawchuk.
Foto: Jakob Lothe

Knut Andersen (62) forsvarte nylig sin doktorgrad ved Universitetet i Stavanger. Andersen har undersøkt hvordan kommersielle helikopterpiloter kan trene for å få mindre vondt i ryggen, og slik redusere sykefraværet.

Flyrelaterte og forbigående ryggsmerter blant helikopterpiloter er vanlige, har lav intensitet og kan ha innvirkning på pilotens flyging. Mange piloter rapporterer forverring av plagene over tid, og man antar at dette kan ha sammenheng med en anstrengt og trang ergonomisk sittestilling i en fem-punkts-sikkerhetssele.

I sitt doktorgradsarbeid ved Universitetet i Stavanger undersøkte Andersen hvordan en kan behandle piloter som er plaget med gjentatte korsryggssmerter. Resultatene viser at fokusert trening rettet mot de dype musklene i korsryggen forbedrer musklenes strammeevne og utholdenhet, noe som igjen kan medføre mindre smerter, samt forbedring i funksjon og selvopplevd helsekvalitet.

Et slikt treningsprogram synes også i et langtidsperspektiv å kunne redusere forekomsten av yrkesbetinget korsryggsmerte og sykefravær relatert til slike ryggsmerter blant helikopterpiloter.

Tittelen på avhandlingen til Andersen er «Frequency, causes and treatment of low back pain among commercial helicopter pilots».

Knut Andersen er også en dreven kunnskapsformidler, noe han bekreftet med sin deltakelse i Forskerstandup 2016.

RELATERTE ARTIKLER

Hva er kiropraktikk?Kiropraktikk er en offentlig autorisert helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Beh...

Alle former for helsehjelp innebærer en risiko, også behandling hos kiropraktor. Åpenhet om feil og utilsiktede hendelser er en forutsetning for å lære og utvikle effekti...

Som pasient i Norge har man mange rettigheter. Disse er i hovedsak hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).