Sentral rolle for kiropraktorer i nye danske retningslinjer

Illustrajson: Colourbox

Sundhetsstyrelsen i Danmark har gitt ut Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lændrygsmerter. Anbefalingene gir danske kiropraktorer en sentral rolle i det kommunale tilbudet til denne pasientgruppen.

De nye anbefalingene skal medvirke til at mennesker med smerter i korsryggen får forløp av høy, ensartet kvalitet og til å skape sammenhengende forløp skriver Sundhetsstyrelsen. Anbefalingene skal bidra til at pasienter med korsryggsmerter får et bedre og mer persontilpasset tilbud.

Den danske Sundhetsstyrelsen plasserer kiropraktorer i en sentral rolle ved utredning, behandling, forebygging og rehabilitering. Anbefalingene er delt opp i 7 indsatser: sykdomsmestring, smertebehandling med medikamenter, kirurgi, manuell behandling, trening i hverdagsaktiviteter, arbeidsmarkedstilknytning og fysisk trening. Det er særlig ved manuell behandling og fysisk trening at kiropraktorene er tiltenkt en særskilt funksjon.

Sundhetsstyrelsen fastholder at kiropraktorene kan ivareta diagnostikk samt henvise til utvalgte bildediagnostiske undersøkelser på sykehus. Kiropraktorer behandler pasienter med kroniske korsryggsmerter og/eller symptomforverring, herunder tilbyr treningsveiledning, manuell behandling og veiledning om arbeidsmessige forhold, står det i anbefalingene.

 

Av Joachim Tansemb Andersen
Konsulent NKF    

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...