Etter at Jakob Lothe gikk av som leder av Rådet for muskelskjeletthelse i mai fjor har han fortsatt å jobbe politisk med muskelskjeletthelse internasjonalt.

Muskel- og skjelettlidelser bør få langt større oppmerksomhet og folkehelsearbeidet må i større grad adressere og prioritere de faktiske enkeltårsakene til den s...

Helse og omsorg er viktigst, og færre har tro på at det offentlige helsevesenet vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hje...

Folkehelseinstituttet har oppdatert kapittelet i Folkehelserapporten som omhandler muskelskjeletthelse. Der taler tallene for seg selv.