Skal utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut dekkes av staten, uten krav om henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor? 

Medisiner som Ibux og Voltaren hjelper lite mot akutte ryggsmerter, ifølge en studie fra Australia. Ekspertertene etterlyser forskning på andre behandlingsmetoder.

Her har vi samlet noen nasjonale kliniske retningslinjer og publikasjoner om muskel- og skjelettlidelser fra forskjellige land.

Ny strålevernforskrift fra 1. januar 2017 pålegger godkjenningsplikt for kiropraktorer som utfører radiologiske undersøkelser.