Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt økning av takstene for behandling hos kiropraktor

Arbeids- og velferdsdirektoratet regulerer Honorartakst for legeerklæring m.m. (L-takster) pr 01.07.22.

Etter at Jakob Lothe gikk av som leder av Rådet for muskelskjeletthelse i mai fjor har han fortsatt å jobbe politisk med muskelskjeletthelse internasjonalt.

Muskel- og skjelettlidelser bør få langt større oppmerksomhet og folkehelsearbeidet må i større grad adressere og prioritere de faktiske enkeltårsakene til den s...