En ny skandinavisk studie viser at jevnlig oppfølging hos kiropraktor kan være et effektivt forebyggende tiltak for pasienter med korsryggsmerter. Sammenlignet med pasienter som bestilte time ved beho...

Norsk Kiropraktorforening har siden oppkjøpet av Programvareforlaget i desember 2017 fulgt utviklingen innenfor EPJ-markedet tett, og jobbet målrettet opp mot myndigheter, EPJ-leverandørene og berørte...

Torsdag 13. september lanserte Legeforeningen kampanjen Gjør kloke valg, på Lovisenberg sykehus i Oslo. Under parolen ”mer behandling er ikke nødvendigvis bedre behandling” var foredragsholdere med ul...

Blankholmutvalget skal levere sin NOU (norsk offentlig utredning) om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjeneste til Helse- og omsorgsdepartementet innen 31.12.2018. Målet...