I kjølvannet av Storbritannias beslutning om å gå ut av EU (Brexit) har NKF mottatt uttalelser fra både AECC og WIOC.

I de senere årene har det kommet ut en rekke studier som har undersøkt den kliniske effekten av kiropraktorbehandling på korsryggsmerter. For det meste er dette undersøkelser hvor man har forsøkt å is...

NKFs studentmedlemmer får nå gratis medlemskap i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)

De nye takstene er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet