Kiropraktor Aleksander Chaibi skal tirsdag 29. august forsvare sin doktorgradsavhandling på Universitetet i Oslo

Når kiropraktorutdanningen i Klinisk Biomekanikk ved det Syddanske Universitetet nå åpner dørene til et nytt studieår er alle de 85 studieplassene besatt og vel så det. 

Når vi mennesker gjør oss opp en formening om noe leker vi litt sånn «stein saks papir» mener Trond Viggo Torgersen. Det er kanskje derfor noen er mer skeptisk til kiropraktikk enn andre.

I et brev av 28. juni 2017 oppnevner Helse- og omsorgsdepartementet Eva Marie-Louise Denison til ny representant i styret for Fondet for etter- og videreutdanning.