Det er godt dokumentert at mange har intensjoner om et "nytt og bedre liv", men for folk flest er det vanskelig å gjennomføre en varig atferdsendring. Med nye digitale selvhjelpsverkt&osl...

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019 ber en samlet Helse- og omsorgskomité, 6. desember (3.35 Kap. 2755, post 73), «…regjeringen om å fø...

Stortinget har siden 2004 gjentatte ganger bedt om at det etableres nasjonal kiropraktorutdanning ved et norsk universitet.

Forskningstiftelsen Et liv i bevegelse ELIB utlyser stillingen i samarbeid med Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi ved OsloMet. Ph.d-prosjektet er en del av studien Back Complaints in Eld...