Kiropraktorer i Norge har vært i en særstilling siste ti års tid. Naturligvis er kiropraktorer etter hvert i flere andre land blitt integrert i det etablerte helsevesenet. I Danmark har man delvis ref...

Verdens helseorganisasjon (WHO) la denne måneden ut et fakta-ark om muskel- og skjeletthelse på sine hjemmesider. Der fremkommer det blant annet at muskel- og skjelettlidelser utgjør en betydelig samf...

Ferske tall fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) viser en økning i bruk av kiropraktortjenester fra perioden 2016 til 2017. I tillegg brukes kommunikasjonstaksten K4 i betydelig større grad, noe som ...

Programvareleverandøren Mysoft AS er dømt i lagmannsretten til å betale erstatning til Norske Kiropraktorers Servicekontor (NKS) for kontraktsbrudd, samt dekke alle saksomkostninger.