Tur mot tilbakefall

Ved å gå tur fire ganger i uken, halverer korsryggpasienter risikoen for tilbakefall. I tillegg kan pasientene gå dobbelt så lenge uten smerter, viser nylig publisert studie.  

Nesten 70 % av alle pasienter som får store korsryggsmerter, opplever å få tilbakefall i løpet av det første året. Tilbakevendende korsryggsmerter er ikke bare en stor påkjenning for de som får det, det er og én av hovedårsakene til sykefravær og uførhet. Videre er det således en kilde til enorme kostnader for samfunnet. 

Derfor var det oppløftende nyheter da The Lancet tidligere denne uken publiserte en studie som viser at det å gå tur ikke bare gjør at pasientene opplever mindre smerter, det så godt som halverer risikoen for tilbakefall.  

Kort sammendrag av studiet 
Studien, som ble utført ved Macquarie University, inkluderte 701 voksne som nylig hadde kommet seg fra korsryggsmerter. Deltakerne ble tilfeldig fordelt i to grupper: en intervensjonsgruppe som deltok på seks oppfølginger og en kontrollgruppe uten oppfølging. Personene i intervensjonsgruppen fikk et skreddersydd gå-program kombinert med utdanning om håndtering av egen smerte. Øktene ble gjennomført over seks måneder, og deltakerne ble oppmuntret til å gå fem ganger i uken i ca. 30 minutter. I snitt gikk deltagerne tur i intervensjonsgruppen fire ganger ukentlig.  

Resultater 
Studien viste at intervensjonen reduserte risikoen for tilbakefall av aktivitetsbegrensende korsryggsmerter med 28%, og tilbakefall som krevde behandling hos helsepersonell med 43%. Deltakerne i intervensjonsgruppen hadde også lengre tid uten smerter, med en median på 208 dager sammenlignet med 112 dager i kontrollgruppen. Økonomisk var intervensjonen kostnadseffektiv, hovedsakelig på grunn av redusert sykefravær og mindre bruk av helsetjenester. 

Fordeler ved turgåing 
Turgåing er den enkleste formen vi har for trening. I utgangspunktet krever det ingen kurs eller opplæring for å få det til, dessuten er det helt gratis. Dette er noe alle kan gjøre, når som helst og hvor som helst, selv på avsidesliggende områder med begrenset tilgang til helsetjenester. I tillegg til å redusere tilbakefall av korsryggsmerter, gir gåing også en rekke andre helsemessige fordeler. Ved å være mer i bevegelse kan du oppnå bedre hjerte- og karhelse, forbedret mental helse og søvnkvalitet, samt redusert risiko for flere kroniske sykdommer. 

Vi har gått lenge 
Det er ikke banebrytende at det å gå tur er bra for ryggen. Det verdenskjente sitatet til Hippocrates, kjent som legekunstens far, forteller oss at dette er en kunnskap som går langt tilbake.  

 “Walking is man’s best medicine.” 

Hippocrates – Legekunstens far

Norske kiropraktorer har brukt det å gå tur som «medisin» for sine pasienter i lang tid.  
I foreningens samarbeid med Den Norske Turistforeningen i 2014 fikk vi laget denne reseptblokken som en kuriositet.  

Likevel gir denne studien gir håp om at enkle, skalerbare intervensjoner som gåing kan bidra til å redusere byrden av korsryggsmerter på både individ- og samfunnsnivå. 

Med andre ord er det ingen grunn til å sitte på gjerdet. Kom deg ut, ta vare på ryggen din – ett skritt av gangen! 

Er du usikker 
Dersom du opplever korsryggsmerter og kjenner deg usikker på hvilken aktivitet som er best for deg og din rygg, bør du ta kontakt med din kiropraktor. Kiropraktoren vil kunne hjelpe deg å finne den beste tilnærmingen til dine plager og legge til rette for at du rasket mulig skal komme deg på bena.  

Studien som tidligere denne uken ble publisert i The Lancet, er også omtalt i The Conversation