Hva sier forskningen om CAD og nakkebehandling?

I denne artikkelen har vi samlet forskningen Norsk Kiropraktorforening henviser til i temaet om CAD i og nakkebehandling. 

Foto: Camilla Jensen

Cervical arteriedisseksjon CAD) er en tilstand hvor det foreligger en disseksjon (rift) arterieveggen til en halspulsåre, det vil si karotis- eller vertebralisarteriene. Tilstanden kan spontant oppstå av seg selv eller som følge av ytre påkjenning. I noen tilfeller kan dette føre til slag. Å oppdage CAD er imidlertid ikke lett [1,2]. Det oppstår ofte tilfeldig og leges spontant uten at vi noen gang får vite det.

Under to prosent av alle slagtilfeller omhandler CAD. Tilstanden er svært sjelden. Insidensraten ligger på 1-3 pr. 100.000 individer. Utløsende faktorer kan være hverdagsaktiviteter som yoga, rygge bil, idrettsaktiviteter, løfte tungt etc. Symptomene kan være nakkesmerter som ligner muskulært utløste nakkesmerter eller nakkesmerter fra ledd. Hvis behandleren mistenker at pasienten har en cervikal arteriedisseksjon (CAD) under utvikling, skal pasienten umiddelbart henvises til medisinsk akutthjelp. Ikke sjeldent blir pasienter med denne type tilstand sendt hjem fra fastlege, kiropraktor eller sykehus fordi tilstanden er vanskelig å identifisere.  

På lik linje med de aller fleste behandlingsmetoder og medisinske intervensjoner, så har nakkemanipulasjon bivirkninger. Lokal ømhet er den vanligste. Alvorlige bivirkninger er særdeles sjeldent, men kan forekomme.   

  • Det finnes ingen forskningsdokumentasjon på at nakkemanipulasjon forårsaker CAD. 
  • CAD er sjeldent, men kan være undervurdert i den generelle befolkningen på grunn av asymptomatisk CAD. Mange CAD leger seg trolig også spontant uten å bli avdekket. 2,9 per 100 000 får CAD, dette tilsvarer i overkant av 150 nye CAD tilfeller i Norge per år. Dødeligheten er mindre enn 4% [3]. 
  • Ca. 80% av pasientene har smerte på halsen eller i hodet ved disseksjon, vel 50% har tegn på cerebral hypoksi.   
  • Dersom blodsirkulasjonen til hjernen ikke er forstyrret, vil det vanligvis ikke være noen kliniske funn   
  • Disseksjon av ICA (rift i en halspulsåre som ligger innerst ved nakken) er 3–5 ganger mer vanlig enn disseksjon av VAD (Halspulsåre som ligger over ICA), og det er høyst usannsynlig at nakkemanipulasjon påvirker ICA arterien [3].   
  • Hodepine ved CAD kan ligne migrene eller klasehodepine. Her følger kiropraktorer den internasjonale hodepineklassifikasjon (ICHD-3) [4]. Kiropraktorer følger ellers The Bone and Joint Decade 2000–2010 Task Force on Neck Pain når de vurderer nakkesmerter [5]. 

Forskningsreferanser

1.      Jauch EC et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2013;44:870–947. 

2.      Pérez-Sánchez S. et al. Cervical dissection diagnoses increase following endovascular treatments. J Int Med Res. 2020 Mar; 48(3): 0300060520906740. 

3.      Chaibi A. et al. A risk-benefit assessment strategy to exclude cervical artery dissection in spinal manual-therapy: a comprehensive review. Ann Med. 2019 Mar;51(2):118-127. 

4.      ICHD. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018;38:1–211. 

5.      Guzman J, Hurwitz EL, Carroll LJ, et al. A new conceptual model of neck pain: linking onset, course, and care: the Bone and Joint Decade 2000–2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine. 2008;33:S14–S23. 

6.      Rushton A. et al. International Framework for Examination of the Cervical Region for Potential of Vascular Pathologies of the Neck Prior to Musculoskeletal Intervention: International IFOMPT Cervical Framework. J Orthop Sports Phys Ther. 2023 Jan;53(1):7-22.  

7.      Huttin N. et al. What to Look Out for, What to Do, and When: 3 Key Messages for Safely Treating Neck Pain, Headache, and/or Orofacial Symptoms in Musculoskeletal Rehabilitation Settings. J Orthop Sports Phys Ther. 2023 Feb;53(2):59-63 

8.    Chun-Pu E. et al. A Retrospective Analysis of the Incidence of Severe Adverse Events Among Recipients of Chiropractic Spinal Manipulative Therapy. Sci Rep. 2023 Jan;(13): https://www.nature.com/articles/s41598-023-28520-4 

9.     Cassidy JD, Boyle E, Côté P, He Y, Hogg-Johnson S, Silver FL, Bondy SJ. Risk of Vertebrobasilar Stroke and Chiropractic Care: Results of a Population-Based Case-Control and Case-Crossover Study. Eur Spine J. 2008 Apr;17(Suppl 1):176–83. 

10.    Church EW, Sieg EP, Zalatimo O, Hussain NS, Glantz M, Harbaugh RE. Systematic Review and Meta-analysis of Chiropractic Care and Cervical Artery Dissection: No Evidence for Causation. Cureus. 2016 Feb 16;8(2):e498.  

11.     Kosloff TM, Elton D, Tao J, Bannister WM. Chiropractic care and the risk of vertebrobasilar stroke: results of a case-control study in U.S. commercial and Medicare Advantage populations. Chiropr Man Therap. 2015 Jun 16;23:19. 

12.     Rubinstein SM, Peerdeman SM, van Tulder MW, Riphagen I, Haldeman S. A systematic review of the risk factors for cervical artery dissection. Stroke. 2005 Jul;36(7):1575-80. 

13.     Whedon JM, Mackenzie TA, Phillips RB, Lurie JD. Risk of traumatic injury associated with chiropractic spinal manipulation in Medicare Part B beneficiaries aged 66 to 99 years. Spine (Phila Pa 1976). 2015 Feb 15;40(4):264-70.