Dårlig journalføring gjør NPE-avgiften dyrere

Visste du at det er vår egen skyld at NPE-avgiften stiger?