Viktig informasjon ang. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 

Hva er NPE? Hvorfor fakturerer NKF avgift på vegne av NPE? Hvorfor øker avgiften? Er avgiften obligatorisk? Jeg jobber deltid. Kan jeg få redusert avgift? 

Hva er NPE? 

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig organ som administrerer en ansvarsforsikring for bl.a. alle praktiserende kiropraktorer i Norge. MEDLEMMER AV NKF SKAL IKKE ORDNE MED NPE-AVGIFTEN SELV! 

Myndighetene besluttet tilbake i 2009 at samtlige praktiserende private helsetilbydere som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten (hele 21 ulike helseprofesjoner) er pliktig til å tegne fast forsikring hos NPE (se www.npe.no). NPE-avgiften erstattet således den tidligere «ansvarsforsikringen». 

Hvorfor fakturerer NKF avgift på vegne av NPE? 

Som profesjonsforening er NKF ansvarlig for å kollektivt administrere ordningen, og bl.a. sende ut NPE-avgiften til hvert medlem i starten av hvert år. Men nevnte årsavgift tilfaller i sin helhet NPE, ikke Norsk Kiropraktorforening. 

NKF vil for øvrig fortsette sin praksis med å monitorere statistikk og kostnadsberegninger fra NPE knyttet til både kiropraktorer og øvrige helsetilbydere. Foreningen vil arbeide for både å få redusert antall innmeldte saker til NPE knyttet til egne medlemmer, og sikre at NKFs medlemmer betaler en rettferdig og korrekt beregnet NPE-avgift. 

Hvorfor øker avgiften? 

NPE ble for 2016-2018 pålagt av Helse- og omsorgsdepartementet å heve den obligatoriske forsikringsavgiften, da det viste seg at NPE-ordningen ikke var selvfinansierende, noe helsemyndighetene krever. 

Samtlige private helsetilbydere som er pålagt NPE-avgift fikk ved nyttår 2016 således oppjustert sine respektive årskontingenter. For norske kiropraktorer er full NPE-avgift for 2018 satt til kr. 7.488,- (opp fra kr. 7.122.- i 2017). 

NPE differensierer ikke mellom turnuskandidater og hovedmedlemmer, ettersom forsikringssummen baserer seg på stillingsprosent, ikke hvor lenge man har vært i praksis. 

Er avgiften obligatorisk? 

Ja, avgiften er lik og obligatorisk for alle kiropraktorer i Norge, uansett om man er medlem av NKF eller ikke. 

Kiropraktoren må rapportere til NKF 

Det er den enkelte kiropraktors ansvar å sørge for at NKF får korrekt informasjon hvert år om stillingsprosent. 

Jeg jobber deltid. Kan jeg få redusert avgift? 

Ja, det er mulig å få redusert avgift, pga f.eks deltidsstilling, etterutdanning, svangerskap/fødsel eller langtidssykdom. Les mer i artikkelen “Redusert NPE-avgift for de med deltidsstilling“. 

Publisert: 20. oktober 2016 ( sist endret: 5. februar 2021 )