Redusert NPE-avgift for de med deltidsstilling 

Medlemmer som arbeider i deltidsstilling kan få redusert deler av NPE-avgiften hvis de gir beskjed i løpet av januar, og det må man gjøre hvert år. Det er den enkelte kiropraktors ansvar å melde fra NKF korrekt stillingsprosent. 

Jobber jeg deltid? 
Avgiften beregnes ut fra årsverk eller antall timer tilgjengelig for timebestilling ut fra 37,5 timers arbeidsuke, 1700 timer per år. 

Usikker? 
Eksempel 1 
Ola Kiropraktor er tilgjengelig for timebestilling for pasienter mandag, tirsdag og torsdag. Ola jobber dermed i 60 % stilling og skal betale 60 % NPE-avgift. 

Eksempel 2 
Kari Kiropraktor er tilgjengelig for timebestilling for pasienter alle ukedager, men Kari sliter med å få fylt timelisten med nok pasienter og har i realiteten 70 % belegg. Kari jobber, slik NPE definerer det, fortsatt i 100 % stilling og skal betale 100 % NPE-avgift. 

Oppstart første halvår 
Ved oppstart i første halvår betales fullt tilskudd. 

Oppstart andre halvår 
Start annet halvår: halvt tilskudd første året. Dette gjøres praktisk ved å melde inn halvparten av årsverket. Dersom du for eksempel jobber 1,0 årsverk (100 prosent), registrerer du 0,5 årsverk (50 prosent) første året. 

Husk å oppdatere årsverkets størrelse ved den neste årlige oppdateringen.