Turnustjenesten – innhold og krav

En oversikt over turnusårets innhold og krav.

To kurs i offentlig regi

  • Statsforvalterens kurs – Finn kurs på www.statsforvalteren.no og velg fylke. Ta eventuelt kontakt med fylkesmannen i ditt fylke.
  • Trygdefaglige emner – Kurset arrangeres to ganger i året, i mars og oktober, ved Universitetet i Oslo.

Ingen av disse kursene er obligatoriske for å oppnå autorisasjon fra Helsedirektoratet, men kursene inngår som en del av det obligatoriske turnusprogrammet for NKFs medlemmer.

Tre kurs i regi av STVU (NKF)

  • Ett kurs siste helgen i august 
  • Ett kurs i forbindelse med Høstkurs/Faglig kongress i oktober
  • Ett kurs i forbindelse med regionalt vinterkurs i februar/mars

Veilederen skal godkjenne

  • 10 epikriser
  • 10 henvisninger
  • gjennomgang av 10 journaler
  • Blogginnlegg på ELiBs blogg, caserapport eller holde foredrag

Suvery Monkey

Turnuskandidatene skal besvare to Survey Monkeys etter hhv seks og 12 måneder. Link til Suvery Monkey vil bli sendt ut fra NKF sentralt.