Kort om Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 

Hva er NPE? 

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig organ som administrerer en ansvarsforsikring for bl.a. alle praktiserende kiropraktorer i Norge. MEDLEMMER AV NKF SKAL IKKE ORDNE MED NPE-AVGIFTEN SELV! 

Myndighetene besluttet tilbake i 2009 at samtlige praktiserende private helsetilbydere som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten (hele 21 ulike helseprofesjoner) er pliktig til å tegne fast forsikring hos NPE (se www.npe.no). NPE-avgiften erstattet således den tidligere «ansvarsforsikringen». 

Hvorfor fakturerer NKF avgift på vegne av NPE? 

Som profesjonsforening er NKF ansvarlig for å kollektivt administrere ordningen, og bl.a. sende ut NPE-avgiften til hvert medlem i starten av hvert år. Men nevnte årsavgift tilfaller i sin helhet NPE, ikke Norsk Kiropraktorforening. 

NKF vil for øvrig fortsette sin praksis med å monitorere statistikk og kostnadsberegninger fra NPE knyttet til både kiropraktorer og øvrige helsetilbydere. Foreningen vil arbeide for både å få redusert antall innmeldte saker til NPE knyttet til egne medlemmer, og sikre at NKFs medlemmer betaler en rettferdig og korrekt beregnet NPE-avgift. 

Hvorfor øker avgiften? 

NPE ble for 2016-2018 pålagt av Helse- og omsorgsdepartementet å heve den obligatoriske forsikringsavgiften, da det viste seg at NPE-ordningen ikke var selvfinansierende, noe helsemyndighetene krever. 

Samtlige private helsetilbydere som er pålagt NPE-avgift fikk ved nyttår 2016 således oppjustert sine respektive årskontingenter. For norske kiropraktorer er full NPE-avgift for 2018 satt til kr. 7.488,- (opp fra kr. 7.122.- i 2017). 

NPE differensierer ikke mellom turnuskandidater og hovedmedlemmer, ettersom forsikringssummen baserer seg på stillingsprosent, ikke hvor lenge man har vært i praksis. 

Er avgiften obligatorisk? 

Ja, avgiften er lik og obligatorisk for alle kiropraktorer i Norge, uansett om man er medlem av NKF eller ikke. 

Kiropraktoren må rapportere til NKF 

Det er den enkelte kiropraktors ansvar å sørge for at NKF får korrekt informasjon hvert år om stillingsprosent. 

Jeg jobber deltid. Kan jeg få redusert avgift? 

Ja, det er mulig å få redusert avgift, pga f.eks deltidsstilling, etterutdanning, svangerskap/fødsel eller langtidssykdom. Les mer i artikkelen “Redusert NPE-avgift for de med deltidsstilling“. 

Publisert: sist endret: 5. februar 2021