Kan man bytte veilederunderveis i turnustiden ?

Dette er et spørsmål som blir stilt fra tid til annen. Og svaret er i utgangspunktet JA, men det stilles da visse villkår.

Turnuslisensen er tildelt under forutsetning av at turnustjenesten utføres hos den veilederen og det turnusstedet som er oppgitt i søknaden. Dersom det oppstår en situasjon der det er behov for å endre turnusveileder eller turnussted, må dette varsles til Helsedirektoratet. Turnuskandidaten er selv ansvarlig for å ordne dette. Husk å varsle NKF også!

Tjenesten bør utføres i heltidsstilling. Unntaksvis kan tjenesten utføres i redusert stilling, men ikke mindre enn 50 %. Tjenestetiden må da forlenges tilsvarende.

Det er tillatt med inntil tre ulike turnussteder i løpet av turnustiden. Turnustjeneste kortere enn to måneder blir ikke godkjent av Helsedirektoratet. Personer i nær familie (ektefelle eller partner, foreldre, barn, søsken eller stefamilie) vil ikke bli godkjent som turnusveileder.

Praksisen på dette området er regulert av Helsedirektoratet i retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste for kiropraktorer, punkt 2).