|

Mer er ikke alltid bedre – når det normale blir sykt

Muskel- og skjelettplager sto på agendaen under årets Gjør kloke valg-konferanse, og tema for debatten var injeksjonsbehandling.

Mer er ikke alltid bedre-konferansen er en tverrfaglig arena der helsepersonell samles for å tenke høyt sammen i forsøk på å komme fram til hvordan vi bedre kan gjøre kloke valg i møte med pasientene våre. 

Muskel – og skjelettplager – et eldorado for overbehandling?

Slik lød tittelen på dagens første paneldiskusjon. For å spisse dagens diskusjon var temaet muskel- og skjelettplager generelt, men injeksjonsbehandling spesielt. 

NKFs seniorrådgiver Øystein Ogre representerte kiropraktorene på scenen. Han fikk først fem minutter på talerstolen til å belyse temaet fra kiropraktorenes ståsted. Etter innlegget deltok han i paneldebatten sammen med representantene fra de andre faggruppene. Jorunn Lunde, leder for fag og helsepolitikk i Norsk Fysioterapiforbund. Lennart Bentsen, universitetslektor ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, og leder av Fysioterapiforbundets faggruppe for manuellterapeuter. Geir Talgø, fysioterapeut/manuellterapeut. Tom Farmen Nerli og Øyvind Kvinge som begge er leger, og spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Viktig tematikk

Det var mange viktige temaer som ble løftet og drøftet. Evidensen for bruk av injeksjoner. Intensiver for å drive injeksjonsbehandling, herunder økonomi. Hvem er det som bør sette injeksjoner og hvilken utdannelse bør de ha? Når er det riktig å gå vekk i fra konservativ behandling og over på injeksjoner, og i tilfelle, hvilke injeksjoner skal vi bruke? Er det best å komme inn med injeksjoner tidlig i behandlingsforløpet, eller er det sånn at vi skaper pasienter med mange av de tiltakene vi gjør med for lange behandlingsforløp? Hvordan møter vi pasientene som kommer inn og «bestiller» en injeksjon? Hvilken rolle spiller pasientens forventning inn når vi velger behandlingsalternativer? Og ikke minst, hvordan bør vi kommunisere med pasientene våre om dette?

Debatten forløp som en gemyttlig faglig diskusjon. Panelet var samstemte og dreide etterhvert litt vekk i fra injeksjoner og mer inn på hvordan man best kan møte pasientene og ivareta dem – og at det noen ganger og handler om å fortelle dem om hvilken behandling de ikke trenger. 

Takket kiropraktoren fra salen 

Mot slutten av diskusjonen ble det åpnet for innspill fra salen. Allmennlege Gisle Roksund var den første som fikk mikrofonen.  Han uttrykte at han savnet allmennlegene i diskusjonen og ønsket å komme med sine betraktninger. Da det var gjort, avsluttet med å si «Jeg må si at jeg synes det er litt morsomt, at i denne debatten er det kiropraktoren som snakker mest om viktigheten av samtalen med pasienten – Takk skal du ha!»

Forerningens nestleder Tim Lothe Raven

Sterkt representert

Nkf er en av foreningene som har vært med i Gjør kloke valg-samarbeidet siden starten i 2018. Vi deltar på samtlige møter med to representanter fra foreningen. I tillegg til at Øystein Ogre sto på scenen var NKFs nestleder Tim Lothe Raven også tilstede som NKFs representant under dagens konferanse.