Årets kiropraktor 2022

Han har sittet i en rekke utvalg i NKF.  Han har et enormt nettverk og har gjennom sitt arbeid brakt kiropraktikken ut. Han er en formidabel ambassadør for faget og profesjonen, og han stiller alltid opp – ALLTID! 

Det er foreningens styreleders privilegium å avgjøre hvem som hvert år kåres til Årets Kiropraktor. I år var intet unntak, og da Espen, under festmiddagen på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo fredag kveld skulle dele ut årets pris, gjorde han det med denne begrunnelsen.  

—Årets kiropraktor sitter ikke stille lenge av gangen. Vedkommende har alltid et prosjekt gående og stiller alltid opp – alltid! 
Dette er en særdeles aktiv person med en enorm glede over å leve et liv i bevegelse. Sport og idrett har alltid vært en stor del av denne personens liv og virke som kiropraktor. 
 
—Det er en klisje å si at det å være kiropraktor ikke er en jobb, men en livsstil. Likevel er dette «spot on» for årets kiropraktor som ikke bare selv er kiropraktor, men også er gift med en kiropraktor, her snakker vi sport, idrett og kiropraktikk 24 /7. 
Etter endt studietid gikk ferden videre til en turnustid i Oslo – hvor vedkommende etter hvert også har etablert seg godt. 

—Vedkommende har sittet i en rekke utvalg i NKF, og om muligheten byr seg til å gjøre en innsats for faget og profesjonen både innenfor foreningen og utenfor, stiller denne personen bestandig opp, noe det står stor respekt av. 

· For kiropraktorstudentene de siste fem årene har denne personen vært deres første møte med foreningen gjennom verv i STVU. 

· Han har undervist en rekke ganger for turnuskandidatene og han har undervist på regionale vinterkurs. 

· Han var medlem av NKFs arbeidsgruppe for utvikling av en felles omdømmeprofil i 2016-17. 

· Han satt i arbeidsgruppen som utviklet kiropraktorenes anbefalinger for «Gjør Kloke Valg» i 2018. 

· Han har sittet i Næringspolitisk Utvalg siden 2019 

· og har vært den som har representert NKF på Stakeholders forum på AECC, og møtt de norske studentene der de siste fire årene. 

—I tillegg er han en av få i foreningen som tar bladet fra munnen når stemningen mugner på sosiale medier, alltid med det som hovedmål å roe gemyttene og oppklare misforståelser. Han er uredd, men alltid mild, vennlig og løsningsorientert i de interne debattene og blir sjelden sint. Men er det en ting han blir ordentlig frustrert over, så er det når interne uenigheter og konflikter står i veien for at man kan jobbe samlet om det beste for kiropraktikken. 

—Han er etterutdannet innen idrettsmedisin. Han har jobbet som skiinstruktør og selv prøvd det som er å finne av ekstreme aktiviteter, med skader og erfaring som resultat til tider – men det har også gitt ham et nettverk uten sidestykke. 

—Han har bragt kiropraktikken ut og vært en formidabel ambassadør for faget og profesjonen ved bl.a. å ha jobbet med Kollen hopp, snowboardmiljøet, og team Northug, for å nevne noen. Gjennom sitt arbeid med Snowboardmiljøet ble han hentet som behandler til snowboard konkurransen The Arctic Challenge, og deretter til X-games hvor han som kiropraktor etter hvert fikk hovedansvaret for hele det medisinske opplegget. Men det er ikke bare høyst profesjonelle utøverne som nyter godt av innsatsviljen til denne mannen. Han er en av ildsjelene som hvert år trommer sammen teamet av kiropraktorer som jobber gratis for Ridderrennet og han er engasjert i lokalmiljøet både i Nordstrand og Ljan tennis, for Nordstrand håndball elite og barn og Nordstrand ski, fotball og cheerleading. 

—Han har vært med å bygge opp Eureka Kiropraktikk nesten helt siden starten, og driver i dag Eureka Kiropraktikk på Nordstrand i Oslo sammen med sin kone, Nina. Det er ikke lenger noen tvil om hvem som er årets kiropraktor.  

—Årets kiropraktor er Eilif Harloff ! 

Det var godt synlig at dette kom overraskande på Eilif, noe han satte ord på da han entret senen. 

—Dette hadde jeg ikke forventet. Jeg har selvfølgelig ikke forberedt noen tale, sa han, tydelig litt satt ut.  

Han benyttet likevel anledningen til å takke sin kone og kollega, Nina Harloff, og sine veiledere fra turnustiden, Øistein Holm Haagensen og Leif Pedersen. Han snakket varmt om sin egen turnustid, om hvordan han opplevde denne som så viktig at det faktisk ligger til grunn for mye av hans eget engasjement i STVU og foreningsarbeidet generelt. Han rettet og en stor takk til sentralstyret og administrasjonen i NKF/NKS. 

Publisert: 22. oktober 2022  

Brødtekst

Overskrift

Brødtekst