Høstkurs 2022

Styreleder Espen Ohren erklærte årets Høstkurs for åpnet med en veloverveid tale til medlemmene torsdag formiddag.

—Vi i Norsk Kiropraktorforening har alltid hatt store ambisjoner. Vi vil mye. Vi har fått til mye, og vi ønsker å få til mer. Vi setter oss hårete mål, og vi setter store krav til våre tillitsvalgte samt de personene som jobber for foreningen. 

Slik lød innledningen i Ohrens tale til fremmøtte deltakerne på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo.  Dette er en av Espens siste taler til medlemmene før han går av som leder av foreningen, og han benyttet anledningen til å rose stab og styre for sin innsats under hans ledelse de siste fire årene. 


 
—Vi har hatt stor arbeidskapasitet, og våre ambisjoner står ikke tilbake for andre foreninger som vi liker å sammenligne oss med som Legeforeningen, Fysioterapeutforbundet, Tannlegeforeningen osv. Og vi leverer på område etter område. Det være seg høringer i forbindelse med lovendringer eller politiske innspill til utvalg som jobber med helsereformer. Men på ett område skiller NKF seg vesentlig ut fra de andre nevnte organisasjoner, -og det er på størrelsen av staben som jobber for oss. Der Fysioterapeutforbundet har en stab på ca. 130, -har vi en stab på 4,3 årsverk. Legeforeningens stab er selvfølgelig mye større. 
 
—Ikke rart jeg er stolt av hva vi får til med svært begrensede ressurser. Og for egen del må jeg legge til; -ikke rent lite stolt av og ha fått lov til å være leder for denne organisasjonen. 

Videre ga han en kort innføring i hva NKF som forening har fått til gjennom de seneste årene.   
—Vi er kanskje det landet i verden hvor kiropraktorene har de beste forutsetningene for å praktisere, men denne fremgangen har ikke kommet av seg selv – det er takket være målbevisst og langvarig arbeid i regi av Norsk Kiropraktorforening.—Vi er en profesjonsforening som utelukkende er opptatt av våre medlemmers ve og vel og de forhold som gjør at våre kolleger kan yte de tjenester vi er trent for, gjennom vår utdanning, til beste for våre pasienter. 
 
—Vi har oppnådd mye (langt mer enn de fleste kiropraktorforeningene i verden), men vi har også en lang vei å gå. Vi er ikke i mål med egen utdanning. Vi ønsker oss enda bedre økonomiske forhold for kiropraktorer; noe vi håper å oppnå gjennom endring i vårt takstsystem. Vi ønsker oss dessuten faglig utvikling. Og vi ønsker oss flere fagspesialiteter. Pr. i dag har vi en spesialitet i barne- og ungdomskiropraktikk. Diagnostisk ultralyd ligger i støpeskjeen og flere spesialiteter vil komme. 

—En profesjon må alltid være i utvikling. Status quo er ikke noe alternativ. De som ønsker det forstår ikke at det er ensbetydende med tilbakegang, -og til slutt profesjonens død.  Jeg behøver ikke minne noen på at det er en kø der ute av andre konkurrerende helse-aktører som ønsker å ta vår plass. Derfor utfordrer jeg dere til å ta del i en fremtidsrettet utvikling hvor kiropraktorene kan innta førersetet og forhåpentligvis ha begge hender på rattet. 

Veien videre 

Det er ikke bare høstkurs denne helgen. Lørdag avholder foreningen også landsmøte. Espen oppfordret medlemmene til å ta en titt gjennom landsmøtepapirene og ta inn over seg hvor stor aktivitet og kvalitet som ligger til grunn for det arbeidet styre og stab årlig gjennomfører. Han ba også flere om å melde seg til dyst. 

—Omfanget av aktiviteten sentralstyret, utvalg og ikke minst stab utfører i løpet av en periode er stor. Det forventes at NKF er profesjonell i alle ledd, det betyr at profesjonalitet forventes i omgang og korrespondanse med departementer og direktorater samt gjennom utredninger, høringer og deltakelse i statlige arbeidsgrupper. 
—Vi har en håndfull kompetente kiropraktorer som kan bekle rollene som kreves i slike situasjoner, men vi er alt for få. Vi trenger flere, -og vi trenger flere som har tilleggskompetanse eller erfaring utover det å være kiropraktor. Uten disse kompetente kiropraktorene forvitrer foreningen vår. 

Kiropraktikk og politikk 

Ingen åpningstale uten litt politikk knyttet til det vi virkelig brenner for – muskelskjelettplager. 

—Muskelskjelettplager (MSK) er den største årsak til ikke-dødelig helsetap både i Norge og ellers i den vestlige verden. Den nylige nedsatte Helsepersonellkommisjonen uttaler at løsninger må finnes for dette området der, tverrfaglig forskning med tilhørende retningslinjer resulterer i en felles forståelse og dertil felles tiltaksanbefalinger utarbeides, som igjen vil bryte siloer og revir.  
—De ulike helseprofesjonene kappes nå om å «avlaste» fastlegen for arbeidsoppgaver. Hvis Helsepersonellkommisjonen vinner frem med sitt syn dvs at man skal ta eksiterende hender med relevant kompetanse i bruk til å gjøre flere oppgaver, så vil det åpne seg muligheter for mange aktører. Her må vi melde oss på. Og Norsk Kiropraktorforening må gå i bresjen. 

—Mye har blåst vår vei de siste årene. Norske kiropraktorer har fått et solid fotfeste i befolkningen. Vi er en av de tre store helseprofesjonene som behandler muskel-skjelett lidelser. Men vi må passe oss. Hvis vi ikke følger med i timen, kan vinden fort snu. Vi må som profesjon og individer være i utvikling. Alltid fremover. Alltid forbedre oss. Aldri sove. 

Vi går nå en hyggelig helg i møte. Benytt anledningen til å suge til deg ny lærdom. Og ikke minst nyt samværet med gode kolleger. -Jeg ønsker dere en god konferanse og et godt Landsmøte!  

Publisert: 20. oktober 2022