Dårlige ledere gir mer muskelskjelettplager

Det er nå dokumentert sammenheng mellom lederes «dårlige» behandling av ansatte og eventuelle fysiske plager skriver landets største avis i fete typer torsdag 15.september. 

En ny, norsk studie ledet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) påviser sammenhengen mellom lederes negative handlinger og ansattes helse, dette er utgangspunkt for VGs store artikkel om temaet. Styreleder i Norsk Kiropraktorforening, Espen Ohren har god kjennskap til at en leders atferd kan utløse hodepine og nakkevondt hos underordnede og utdyper til VG.

 Negativ atferd eller lederstil kan påvirke på flere plan hos den ansatte. Disse går på stressreaksjoner der både psykiske og biokjemiske systemer reagerer, uttaler han til VG.  Videre forklarer han hvordan negativ belastning på jobben kan fremprovosere symptomer som nakkesmerter og/eller hodepine. 

Langvarige plager kan ha rot i psykiske årsaker

Lenger ut i artikkelen forklarer Espen at det slettes ikke  er uvanlig at en plage som har gått over noe tid har rot i psykiske årsaker. 

– I tider vi har vært igjennom som en pandemi, og nå store utfordringer i privatøkonomien, legges bekymringer på toppen av eventuelt annet stress den enkelte opplever i hverdagen. Avklaring av hva som er opphav til lidelsene vil legge grunnlag for videre oppfølging, undersøkelser, terapiformer og videre en forventning til utvikling/prognose. Kiropraktorene innehar nettopp denne kompetansen igjennom sin utdanning med almendiagnostisk kompetanse og spisset kompetanse på nerve- muskel og skjelett- plager og innehar rettigheter i helsevesenet som sykmelding, henvisningsrettigheter for undersøkelse og behandling samt selvstendig diagnose- og behandleransvar, uttaler han til VG. 

Les saken i sin helhet her