Nye K-takster fra 1. juli 2022

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt økning av takstene for behandling hos kiropraktor

Norsk Kiropraktorforening ble torsdag 30. juni orientert om at Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt økning av takstene for behandling hos kiropraktor fra 1. juli 2022.

Nye takstbeløp framgår av vedlagte endringsforskrift.