Nye L-takster fra 1. juli 2022

Arbeids- og velferdsdirektoratet regulerer Honorartakst for legeerklæring m.m. (L-takster) pr 01.07.22.

Grunnlaget for regulering av takstene er i år, som tidligere år, resultatet av årets forhandlinger om normaltariffen for fastleger og for avtalespesialister. Takstene er hevet med 3,4 prosent (avrundet til nærmeste hele krone). 

Oversikten over de nye takstene finner du i brevet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet her.