Jakob Lothe utnevnt som medlem av International Coordinating Council i Global Alliance for Musculoskeletal Health

Etter at Jakob Lothe gikk av som leder av Rådet for muskelskjeletthelse i mai fjor har han fortsatt å jobbe politisk med muskelskjeletthelse internasjonalt.

Etter nesten 12 år som leder av den norske paraplyorganisasjonen Rådet for Muskelskjeletthelse har Lothe blitt sittende i Rådet som observatør, med talerett for styret, i kraft av å være den norske representanten i Rådets moderorganisasjon, Global Alliance for Musculoskeletal Health (G-Musc). 

G-MUSC er et verdensomspennende nettverk av nasjonale og internasjonale pasient-, profesjons-, og forskningsmiljøer, som ledes av et International Coordinating Council (ICC). 

ICC består av eksperter fra ulike geografiske regioner og medisinske fagfelt. Mangfoldet til ICC inkluderer revmatologer, ortopediske kirurger, traumespesialister, rehabiliterings- og akuttmedisinspesialister, forskere og pasientrepresentanter. Landene de representerer er Australia, Brasil, Canada, Kina, Tyskland, India, Japan, Sverige, Sveits, Storbritannia og USA.  

Fra mai i år er Jakob Lothe nå også formelt valgt inn som norsk representant i ICC. 

Nytt bindeledd mellom norske og internasjonale muskelskjelett-nettverk

Dette betyr at Jakob Lothe nå kan ytterligere bidra til å styrke samarbeidet mellom flere viktige organisasjoner innen muskelskjeletthelse-feltet.  

Som vi tidligere har omtalt er han også nylig valgt som en av to europeiske styremedlemmer i World Federation of Chiropractic. I tillegg har han, helt siden 2018, hatt funksjon som International NAN (National Alliance Network) coordinator i The Global Alliance for Musculoskeletal Health (G-Musc), der han nettopp skal være et bindeledd og koordinere de ulike nasjonale underavdelingene innen denne globale alliansen.

Viktig å jobbe på tvers fagpolitisk 

Jakob Lothes ulike verv vil styrke både det norske Rådet for muskelskjeletthelse, og de to verdensomspennende organisasjonene G-Musc og WFC, ved å bidra til å bedre informasjonsflyt og potensiell koordinering mellom disse.  

 —Det er en viktig oppgave Lothe nå har fått. For samarbeidet mellom WFC og G-Musc er essensielt for muskeskjelett-saken. WFC har, i motsetning til G-Musc, offisiell status som en NGO, en såkalt Ikke-statlig organisasjon, i Verdens helseorganisasjon WHO. Dette kan derfor også bidra til å gi bedre tilgang for G-Musc inn mot blant annet WHO i Genéve”, uttaler generalsekretær i NKF, Hans Otto Engvold.  

—Muskelskjeletthelsen må prioriteres langt mer enn det den gjøres i dag – både internasjonalt og her hjemme i Norge. Vi er derfor veldig glade for – og stolte av at norske kiropraktorer også bidrar til dette fagpolitisk og på globalt nivå, slik Jakob Lothe gjør.

Publisert: 24. mai 2022 ( sist endret: 24. mai 2022 )