Helse og omsorg må prioriteres

Helse og omsorg er viktigst, og færre har tro på at det offentlige helsevesenet vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra private helseaktører viser tallene i Helsepolitisk barometer.

Torsdag 7. april la Kantar fram tallene fra Helsepolitisk barometer 2022.
Det som er spesielt med årets måling er at verden har endret seg fra Kantar startet spørrerunden blant befolkningen i januar og fram til i dag. Gjenåpningen av samfunnet og krigen i Ukraina virker inn på hva befolkningen anser som Norges største utfordringer akkurat nå. Likevel er tallenes tale klare. På tross av at flere i løpet av de siste månedene har blitt bekymret for krig/terror, svakere internasjonal økonomi og klimaendringer, hersker det ingen tvil om at helse og omsorg er hva befolkningen på det jevne mener det er mest viktig å prioritere i statsbudsjettet.  

På spørsmålet “Dersom regjeringen må prioritere tydeligere mellom ulike samfunnssektorer i statsbudsjettet, hvilken av følgende sektorer mener du bør prioriteres fremfor de andre?” svarer hele 39 % at Helse og omsorg må prioriteres, og det er et stort gap til neste på listen. Kun 14% svarer klima og miljø, som ligger som nummer to.  

Pandemien har satt spor 

Helsebarometeret viser at bemanningssituasjonen i helseforetakene bekymrer befolkningen. Svært mange mener dette går ut over pasientsikkerheten. Vi har blitt mer kvalitetsbevisst på helsetjenester og i større grad klar over at helsepersonell har ulik grad av spisskompetanse innenfor sine fagfelt.  Hele 49% av velgerne mener at det regjeringen må prioritere i årene fremover, er mer helsepersonell med tilstrekkelig kompetanse.  

Belastningen pandemien har påført helsesektoren har ført til at mange har mistet troen på at det offentlige helsevesenet vil være i stand til å dekke samfunnets framtidige behov for omsorgs- og helsetjenesten uten hjelp fra private helseaktører. Faktisk mener over halvparten (51%) av befolkningen at det er positivt at det er mulig å kjøpe private helsetjenester.  

Gjør køen kortere 

Det er stor enighet (74%) om at de som benytter seg av private helsetjenester avlaster det offentlige helsevesenet. Dette bidrar til å redusere helsekøene og er fordelaktig også for de som ikke har råd til selv å benytte seg av private helsetjenester.  

Over 20% sier at de har blitt mer positive til selv å benytte private helsetjenester den siste tiden. Selv de som i utgangspunktet var skeptiske til et privat helsevesen ser at private helsetjeneste- tilbydere avlaster det offentlige helsevesenet, da de opplever at køene blir mindre, folk kommer tidligere til behandling, og dermed raskere tilbake i jobb. 

Forsikring 

29% av befolkningen har i dag helseforsikring. 14% har dette gjennom arbeidsgiver og 15 % kjøper forsikringen selv. Dette er vi positive til. Faktisk mener 64% at det er positivt at arbeidsgivere tegner helseforsikring for sine ansatte. 34% mener slike forsikringer bidrar til å få ned sykefraværet i arbeidslivet generelt.  

Publisert: 7. april 2022 ( sist endret: 7. april 2022 )