Muskel- og skjelettlidelser er den største årsaken til ikke-dødelige helsetap i Norge

Folkehelseinstituttet har oppdatert kapittelet i Folkehelserapporten som omhandler muskelskjeletthelse. Der taler tallene for seg selv. 

I følge Global Burden of Disease nye tall så er muskel- og skjelettlidelser den aller største enkeltårsaken til ikke-dødelige helsetap i Norge, og den tredje største årsaken til samlet sykdomsbyrde, etter kreft og hjerte- og karsykdommer (GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators, 2020).

Det globale sykdomsbyrdeprosjektet Global Burden of Disease (GBD) gir oversikt over dødelighet og helsetap fra 369 skade- og sykdomstyper etter alder, kjønn og geografi, og over tid, og er en av kildene Folkehelserapporten, som presenterer kunnskap og statistikk om helsetilstanden i Norge. Folkehelserapporten utgies av Folkehelseinstituttet. Kapitlene oppdateres regelmessig og nylig ble kapittelet om muskelskjeletthelse oppdatert med de seneste tall og fakta.  

Publisert: 31. mars 2022