Anette Tryti utnevnt til ny nestleder i NKF

Elisabeth Sørensen tiltrer som ordinært styremedlem, og Trine Jakobsen er sentralstyrets nye vararepresentant.  

Da det i desember ble klart at Mette Wangberg Storhaug så seg nødt til å fratre sitt verv som nestleder av Norsk Kiropraktorforening med virkning fra 1. januar 2022, startet prosessen med å finne rett person til å overta nestledervervet. Det er med stor glede vi i dag kan annonsere at Anette Tryti har takket ja til å tre inn i vervet som foreningens nestleder ut virksomhetsperioden t.o.m 31. desember 2022. 

Anette har sin første arbeidsdag som nestleder allerede i dag, og hun gleder seg til å ta fatt på oppgavene hun har i vente.  

—”Etter flere år i Sentralstyret blir det spennende å tre inn i en ny rolle, og jeg ser frem mot å ta fatt på små og store oppgaver som venter. Jeg håper å kunne være en positiv bidragsyter, og gleder meg til å jobbe tettere med opp mot både medlemmene og medarbeiderne på kontoret.” 

Konstituering av nytt Sentralstyre

I Reglement for Norsk Kiropraktorforenings Sentralstyre heter det at «Sentralstyret skal bestå av leder, nestleder, samt minimum 4 styremedlemmer og ett varamedlem.» Det er Landsmøtet som velger medlemmer til Sentralstyret og medlemmer til faste komiteer, råd og utvalg. Dersom noen av medlemmene Landsmøtet har valgt fratrer sitt verv i løpet av perioden og et varamedlem trer inn som fast medlem, er sentralstyret pålagt å raskest mulig konstituere nye hovedtilitsvalgte. I dette tilfellet måtte ny nestleder, konstitueres, samt nytt ordinært styremedlem og nytt varamedlem. Sentralstyret avholdt onsdag 5. januar 2022 et ekstraordinært styremøte for å konstituere de tre nye styrevervene.  

Konstituering av ny nestleder

Nåværende sentralstyremedlem, Anette Tryti, er enstemmig valgt som konstituert nestleder i NKF ut inneværende virksomhetsperiode.  

Nytt hovedmedlem i Sentralstyret 

Tidligere vararepresentant til Sentralstyret, Elisabeth Sørensen, er enstemmig konstituert som ordinært sentralstyremedlem ut inneværende virksomhetsperiode.   

Nytt varamedlem i Sentralstyret

Tidligere representant i foreningens Student-, turnus- og veilederutvalg (STVU), Trine Jakobsen, er enstemmig konstituert som vararepresentant til NKFs Sentralstyre i samme periode. Som konsekvens av dette trer hun samtidig ut av STVU. 

Publisert: 6. januar 2022 ( sist endret: 7. januar 2022 )