Aleksander Chaibi intervjuet i Dagens Medisin

Krever mer fokus på muskel og skjelett og endring av klinisk praksis forbundet med akutte nakkesmerter.

Forsker, kiropraktor og fysioterapeut Aleksander Chaibi fikk nylig publisert den kliniske studien  “Spinal Manipulative Therapy for Acute Neck Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials” i Journal of Clinical Medicine. Det er blant annet resultatene fra denne studien som omtales i intervjuet med Dagens medisin fra 30.12.21

Nakkesmerter rammer halvparten av befolkningen hvert år. En tredel oppsøker fastlegen, men bare et fåtall av fastlegene forskriver manuell behandling. Tall viser at omtrent halvparten av landets fastleger ofte foreskriver ibuprofen (ibux), selv om denne medisinen mangler vitenskapelig evidens, skriver Dagens Medisin.

Selv om farmakologiske tiltak har begrenset effekt er det bare åtte prosent av fastlegene som henviser disse pasientene til manuell behandling. Chaibi etterlyser nå mer samarbeid og endring i klinisk praksis. 

– Vi ønsker alle det beste for pasienten, og noen ganger vil det være oss på klinikk som kan hjelpe best og hvis ikke, så henviser vi videre. Fastlegene må også forstå at vi er ganske fornuftige, og vi sender de tilbake hvis det er noe som ikke stemmer. Samarbeid er nøkkelen. Det gagner alle! Politikerne blir fornøyde, og fastlegene kan bli avlastet. uttaler forskeren til Dagens Medisin. 

Chaibi fikk også nylig publisert en artikkel i Tidsskriftet for den Norske Legeforeningen basert på den samme studien.
Artikkelen kan leses i sin helhet her: Manipulasjonsbehandling mot akutte nakkesmerter?