Cecilie Øverås fikk fagpris

Vi gratulerer Cecilie K. Øverås med Etterutdanningsutvalgets fagpris 2021

Årets fagpris går til kiropraktor Cecilie K. Øverås, CARL II fellow og Ph.d-stipendiat ved Institutt for idrett og biomekanikk, SDU og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Hun har i løpet av få år bemerket seg innenfor nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. 

Cecilie startet sitt Ph.d stipendiat ved SDU og NTNU i 2017 og ble etter kort tid rekruttert inn i de to store EU-prosjektene Back-UP og SelfBACK via NTNU og SDU. Begge er innovative forskningsprosjekter som kan resultere i verdifulle digitale beslutningsstøttesystem for alle involverte parter rundt ryggpasienten, inkludert pasienten selv. Prosjektene har begge budsjetter i en størrelsesorden på ca. 50 millioner norske kroner, noe som er betydelig innenfor feltet muskel- og skjelettforskning. 
 
I 2019 ble hun en av få som fikk tilbud om plass i CARL II programmet. CARL (Chiropractic Academy for Research Leadership) ble startet opp i 2016 av professorene Jan Hartvigsen, Greg Kawchuk og Jon Adams, alle involvert i omfattende programmer innenfor helsevitenskapelig forskning relevant for kiropraktorer ved sine respektive universiteter. Hovedformålet med CARL er å trene opp fremtidige ledere innenfor tverrfaglig helsevitenskapelig forskning gjennom å samle lovende stipendiater og forskere, og utdanne de i ferdigheter innenfor ledelse, veiledning, nettverksbygging og forskningsspesifikke temaer. 

Her hjemme har hun blitt lagt merke til ved MUSS-konferansen, en tverrfaglig konferanse for forskning på muskel- og skjelettlidelser. Konferansen er organisert av Muskelskjelettsatsingen (MUSS), en nasjonal forskningssatsing innen muskelskjeletthelse etablert i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten. Både i 2020 og 2021 vant hun priser for sine presentasjoner knyttet til prosjektet selfBACK. 

Cecilie sitt bidrag i store tverrfaglige prosjekter og hennes tydelige stemme vil være med på å bidra til større aksept og forståelse for hva vi kiropraktorer kan bidra med i morgendagens helsetjeneste. Hun er et forbilde for eksisterende og fremtidige forskere med sin positive innstilling, kapasitet og store engasjement. 

Prisen er velfortjent og vi gleder oss stort til å følge deg videre! 
Vennlig hilsen Etterutdanningsutvalget, Norsk Kiropraktorforening.