Spiste frokost med Trond Viggo

NKFs nestleder Mette Wangberg Storhaug stilte til frokostmøte med Trond Viggo Torgersen for å snakke om hvordan kiropraktoren kan hjelpe pasientene sine å gjøre kloke valg.

Gjør kloke valgs publikumskampanje “Mer er ikke alltid bedre” ble i dag lansert på Oslo Congressenter. Gjør kloke valg er en norsk versjon av den internasjonale Choosing wisely-kampanjen som startet i USA i 2012. Hensikten er å redusere overbehandling og overdiagnostikk i helsevesenet. Mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendige, men kan også være skadelige for pasientene.

Spiste frokost med Trond Viggo

Trond Viggo Torgersen var konferansier under lanseringen av kampanjen som fant sted under Legeforeningens konferanse om medisinsk overaktivitet i Oslo i dag. Han inviterte blant annet nestleder i NKF, Mette Wangberg Storhaug, til en frokostprat om hva Gjør kloke valg innebærer for kiropraktoren.

—Møter du som kiropraktor utfordringer når du skal forklare pasientene at en MR ikke nødvendigvis er det klokeste valget, undret Trond Viggo. Er det utfordrende å få dem til å snu hvis de kommer inn med en overbevisning om at de må ha det bildet for å føle seg trygg?

—Det er klart at det noen ganger krever en lenger forklaring. Men det er mitt ansvar som kiropraktor å trygge pasienten på at den MR-undersøkelsen ikke er nødvendig. Slik jeg opplever det så handler dette ofte om kommunikasjon, med pasienten, men også med pasientens fastlege. De aller fleste pasienter opplever det som velbegrunnet når de ser at vi i helsetjenestene kommuniserer med hverandre om problemstillingen og er samstemte om anbefalingene, forklarer Mette.

-Gjør kloke valg har vi kommunisert ut til profesjonene i an god stund allerede. Når vi nå skal kommunisere dette ut til pasientene så handler det først og fremst om å trygge pasientene. Informere dem grundig og hjelpe dem til å ta kloke helsevalg, legger hun til.

Sterkt representert

På dagens lansering var kiropraktorene godt representert i salen, flere av våre medlemmer var på plass. Som representanter for foreningen var Styreleder Espen Ohren, Nestleder Mette Wangberg Storhaug og NKFs fagrådgiver Øystein Ogre. Ole Christian Kvammen, leder av foreningens Utvalg for Forskning, Fagutvikling og Kvalitetssikring (UFFK) var også tilstede på konferansen.

Øystein Ogre, Mette Wangberg Storhaug og Espen Ohren

I Norge er vi 11 foreninger som samarbeider om Gjør Kloke Valg-kampanjen. Norsk Kiropraktorforening har deltatt i dette arbeidet i en årrekke og har utarbeidet fire anbefalinger i forbindelse med “Gjør Kloke Valg”.

GKV