Innspill til regjeringsplattformen og helsepolitisk arbeid 2021-2025

I sitt innspill skriver styreleder i Norsk kiropraktorforening Espen Ohren at manglende økning i refusjon for kiropraktorpasienter fører til at tjenesten blir stadig mer kostbar, og konsultasjon hos kiropraktor kun vil bli tilgjengelig for de med god økonomi.

NKF krever at refusjonsandelen for konsultasjon hos kiropraktor økes til 1/3 slik det var da Stortinget innførte ordningen, og at kiropraktortjenester må innunder egenandelstaket for å skjerme de med store helseutfordringer og andre ressurssvake grupper i samfunnet.

Videre skriver han om behovet for en norsk kiropraktorutdanning. At kompetansen kiropraktoren besitter bør innlemmes i kommunehelsesystemet. Ohren krever at kiropraktor bør inngå i tverrfaglige team og kommunale helsehus og inkluderes i arbeidet med opptrappingsplanen for rehabilitering av muskelskjelettlidelser.
Det er også et krav fra NKF at det påbegynnes et arbeid for å etablere kunnskap om kiropraktorens rolle, arbeidsområder, ansvarsrammer og lønnsbetingelser i spesialisthelsetjenesten påbegynnes 2022 for dermed å inkludere bevilgninger for ansettelser av kiropraktorer i norske sykehus over Statsbudsjettet for 2023/2024.

Les innspillet i sin helhet her:
Innspill Regjeringsplattformen 2021 – NKF (1).pdf