Ohren og Høie deler frykten for todelt helsevesen – tilgang for alle!

Muskelskjelettplager er en av landets desidert største helseutfordringer, og en av hovedårsakene til at vi går mot et todelt helsevesen. Folket betaler behandlingene ut av egen lomme – det er det ikke alle som har råd til.

REFUSJONSANDELEN MÅ OPP!

I intervjuet sier styreleder i NKF, Espen Ohren at refusjons-andelen på på kiropraktorbehandling er alt for lav. Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til at folk søker helsehjelp, og den vanligste årsaken til uføretrygd. Han påpeker at dette er kiropraktorene spesialister på. Men at refusjons-andelen på kiropraktorbehandling nå er så liten at pasientene må betale 90% av kostnaden selv. Dette er todelt helsevesen i praksis, der de som er best økonomisk stilt i prinsippet har langt bedre tilgang på behandling.

—Da er det ikke alle som tar seg råd til behandling – vi er allerede i en situasjon der vi har et todelt helsetilbud, sier leder av NKF Espen Ohren til NRK.

Helseministeren liker det ikke

Også helseminister Bent Høie er bekymret for et todelt helsevesen. Ifølge NRK frykter han at det kan føre til at folk blir mindre villige til å betale skatt. Derfor mener han at fritt behandlingsvalg er løsningen, og at flere burde benytte seg av det. Da kan man velge behandling der køen er kortest, også på privatsykehus.

– 100 000 nordmenn står i helsekø. Er det umulig å få køen kortere?

– Det er ventetiden som er det viktige, ikke antall i kø, uttaler Høie. Derfor skal det brukes flere kroner på å få opp tempoet, lover han. Målet er å komme under 50 dagers ventetid, sier han i intervjuet med statskanalen.

Muskelskjelettplager er verstingen

I saken kommer det fram at muskel-skjelettplager er den vanligste årsaken til at bedrifter kjøper sine ansatte ut av helsekøen. Psykolog står også på denne tilbudslisten. Dyre kreftmedisiner som det offentlige ikke gir, er tilgjengelig i det private markedet.

—Det er feil å si at vi går mot et todelt helsevesen. Vi har allerede et todelt helsevesen. Hvert år betaler 350.000 nordmenn av sin egen lomme for å få behandling for sine muskel- skjelettplager hos kiropraktor fordi de ikke får hjelpen andre steder.

—Mer enn hver tredje nordmann som oppsøker autorisert helsepersonell for rygg- og nakkeplager velger kiropraktor. (Oslo Economics)

—Det er dessverre ikke alle som kan ta seg råd til dette. Vi ser jo at de som i dag oppsøker kiropraktor ikke er de som statistisk sett sliter mest. Da hadde vi kiropraktorer sett langt flere pasienter med minoritetsbakgrunn, vi hadde hatt flere kvinnelige pasienter og flere eldre. På den måten er helsevesenet og tilgangen for tjenester innenfor muskelskjelettplager allerede todelt, sier Espen Ohren.

Se saken på NRK Vestfold og Telemarks nettsider.