Espen Ohren gjenvalgt som leder av Norsk Kiropraktorforening

Espen Ohren ble gjenvalgt for to nye år som leder under dagens digitale landsmøte.

Ohren, har sin kiropraktorutdannelse fra AECC hvor han ble uteksaminert i 1997. Han har etablert og drevet klinikker i England og flere steder i Norge, men har siden 2000 hatt sin base i Vestfold hvor han nå jobber og driver klinikker i Tønsberg, Horten og Åsgårdstrand.

Ohren har vært et dedikert medlem av NKF siden student-tilværelsen og har allerede sittet i sentralstyret i åtte år, hvorav de to siste som leder.

Endringer i sentralstyret

Det ble gjort noen omrokkeringer og utskiftninger i sentralstyrets sammensetning. Mette Wangberg Storhaug er gjenvalgt som styrets nestleder, og styremedlemmene Anette Tryti og Tom Magne Jonassen blir også sittende i to år til. Anne Helene Moksness, Per Nymann Andersen og Alexander Kjærnsmo (vara) stilte ikke til gjenvalg og erstattes av Marcus Karlsen Ogre og Erik Glæstad. Elisabeth Sørensen kommer inn som vara.

Sentralstyrets medlemmer

Espen Ohren, leder (gjenvalgt)
Mette Wangberg Storhaug, nestleder (gjenvalgt)
Anette Tryti (gjenvalgt)
Tom Magne Jonassen (gjenvalgt)
Marcus Karlsen Ogre (ny)
Erik Glæstad (ny)
Vara: Elisabeth Sørensen (ny)

Kontrollutvalget

Øystein Ogre (gjenvalgt)
Bernt Schjetne (gjenvalgt)
Geir Wiik (ny)
Vara: Anne Marie Selven (ny)

Etisk Råd

Caia Collet Jørgensen (Ikke på valg. Valgt for fire år i 2018)
Cathrin Alvestad Slettebø (Ikke på valg. Valgt for fire år i 2018)
Sandra Furnes (ny)
Patrick Hammeren (ny)
Vara: Tor Christian Birkeland (ny)

Etterutdanningsutvalget (EUU)

Daniel Vestøl (gjenvalgt)
Marie Hermansen (gjenvalgt)
Catherine Anker-Sletholt (ny)
Andreas Hoff-Nordvik (ny)
Tor Yngve Østhus (ny)

Student,- Turnus og veilederutvalget (STVU)

Jeppe Birkelid (gjenvalgt)
Eilif Harloff (gjenvalgt)
Ola Hagen Søyland (gjenvalgt)
Martin Jonassen Helgesen (ny)
Veilederansvarlig: Trine Jakobsen (gjenvalgt)

Valgkomiteen

Kasper Vincent Myhrvold (gjenvalgt)
Catharina Gjerde Haakonsen (gjenvalgt)
Jakob Lothe (gjenvalgt)
Camilla Tønnesen (ny)

Hederskomiteen

Hege Herstad (gjenvalg)
Ole Christian Kvammen (ny)
Øystein Perry Storelv (ny)

NKF retter en stor takk til alle fratrådte tillitsvalgte for arbeidet de har gjort for foreningen, og ønsker nye tilskudd til råd og utvalg velkommen.