Norske fagmiljøer og pasienter krever tiltak for bedre muskelskjeletthelse

Norges ledende fagmiljøer og pasientorganisasjoner innenfor muskelskjelettfeltet påpeker i en felleskronikk i Dagens Medisin mangelen på en konkret plan hos myndighetene for å håndtere et av landets aller største folkehelseproblem.

Les kronikken publisert 02.11.20 i Dagens Medisin fra styret i Rådet for Muskelskjeletthelse “Glemmer regjeringen vår største helseutfordring?