Ryggforeningen i Norge etterlyser ferdigprosjektering av en norsk kiropraktorutdanning

I en pressemelding om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 uttrykker Ryggforeningen i Norge (22. oktober 2020) stor skuffelse over at budsjettforslaget mangler konkrete tiltak for håndtering av Norges største folkehelseutfordring; Muskelskjelettlidelser.

Ryggforeningen påpeker at det er solid dokumentasjon på at rygg- og nakkeplager er den største enkeltårsaken til tapt helse og koster samfunnet flere hundre milliarder kroner i året. Pasientforeningen etterlyser konkrete tiltak på området, og foreslår at det i kommende statsbudsjett settes av midler til drift av Rådet for muskelskjeletthelse, styrking av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, samt én million kroner til ferdigprosjektering av en nasjonal kiropraktorutdanning ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen.

Ryggforeningen skriver;
Det foreligger planer om å etablere en kiropraktorutdannelse i Bergen. En slik utdanning vil være en viktig satsing for å gjøre noe med nakke- og rygglidelser. Ryggforeningen ber derfor at det foretas en startbevilgning for en slik utdanning, som forplikter til oppfølging de kommende årene. Kiropraktorer er viktige for pasienter med nakke- og rygglidelser både når det gjelder diagnostikk og behandling.