Mens vi venter på forslag til statsbudsjettet 

I morgen formiddag, 7. oktober, legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (FrP Hordaland) stilte i forrige uke følgende spørsmål til Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim, om hvordan det ligger an med midler til ferdigprosjekteringen av en norsk kiropraktorutdanning ved Universitetet i Bergen.

Hun fikk i går følgende svar fra statsråden;

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=81196