Alle mann til pumpene! 

Da koronakrisen stengte kiropraktorklinikkene på dagen søkte kiropraktor Daniel Vestøl jobb som helsepersonell ved Legevakt Storgata i Oslo. Som følge av det har legevakten nå ansatt åtte kiropraktorer i egen turnus ved pasientmottaket. 

16 Kiropraktor meldte seg til tjeneste ved Oslo Legevakt. 
Foto: Joakim Hempel Hansen 

— Jeg tenkte at jeg kunne bidra med noe når klinikken likevel var stengt, og søkte på en stilling som var uspesifikk for personell med helsefaglig bakgrunn ved Legevakt Oslo. Jeg var gjennom tre telefonintervjuer og ble innstilt som nummer en til den utlyste stillingen. 

Legevakten var i ferd med å sette opp et «pre-triage» telt ved inngangen som alle pasienter sluses gjennom, før de får komme inn i legevaktens lokaler. Hensikten med slusen er å skille pasienter med symptomer på koronavirus inn egen inngang slik at selve legevakten kan holdes så smittefri som mulig. 

 
— I den siste intervjusamtalen spurte de om jeg kjente til flere som kunne passe til stillingsbeskrivelsen. Jeg spurte hvor mange de kom til å trenge. Det var de litt usikre på, men de så for seg pluss/minus 12 stykker. Jeg sa at jeg kunne skaffe dem til dagen etter, og at jeg var villig til å påta meg ansvaret med å rekruttere og sette opp en vaktliste for dem, forteller Daniel. 

Samme ettermiddag la han ut følgende melding på en lukket Facebook-gruppe for medlemmer av Norsk Kiropraktorforening: 

— Legevakten i Storgata trenger “pasientverter” som bidrar i slusingen av pasienter. Det settes opp en pre-triage utenfor legevakten som vil være arbeidsstedet. Jeg har i dag snakket med leder for legevakten og de trenger pluss/minus 12 personer. Ta kontakt om du er interessert. 

Troppet opp mannsterke

Neste dag meldte 16 kiropraktorer seg til tjeneste utenfor Legevakt Oslo. Åtte av disse er nå innrullet i en turnusordning med døgnbemanning, og de resterende åtte er klare til å bistå andre legevakter på Østlandet i det samme arbeidet dersom det blir aktuelt. 
 
Før Daniel ble kiropraktor jobbet han som sanitetsbefal i Forsvaret, og var blant annet ansvarlig for mange av smittevernstiltakene som ble gjennomført ved bakkeoperativ skvadron ved Bodø Hovedflystasjon under svineinfluensa-epidemien. Denne type arbeid er, med andre, ord ikke ukjent for ham. Likevel er det ikke han som nå jobber ved pasientmottaket på legevakten. 

— Det var svært mange av de jeg rekrutterte som ønsket å være med, som var nyoppstartet og hadde usikker økonomi. Jeg gav derfor stillingen min videre. Jeg står for administrasjonen og fungerer som et kommunikasjonsledd. Vi har også lagt opp til å ha et team klart dersom andre legevakter i Oslo-området trenger tilsvarende assistanse. 

Ansatt som kiropraktorer

Og det har vært en del kommunikasjon. For da kiropraktorene ble ansatt var dette først som uspesifikk helsepersonell, ikke som kiropraktor. Arbeidet som skulle gjennomføres var slusing av pasienter – ikke kiropraktikk. Men det tok ikke lang tid før flere av legevaktens mange ansatte ytret ønske om kiropraktorbehandling som hjelp for overtidsslitne kropper, og Daniel begynte å jobbe for en løsning for at kiropraktorene skulle kunne få utøve kiropraktikk i tjeneste, ikke bare håndtere pasientmottak. 

— Det var ikke bare å begynne å behandle. Av juridiske grunner måtte vi ha det formelle på plass før vi kunne utføre kiropraktikk på legevakten, forklarer Daniel. 

For å få lov til å utføre kiropraktikk på legevakten under korona-krisen var de nødt til å få formelt klarert med Oslo kommune hvordan kiropraktorvirksomheten skulle reguleres der. Naturlig nok har både Helsedirektoratet og smittevernsovernoverlegen som skulle behandle dette, hatt nok å henge fingrene i den siste tiden, så det har tatt tid. Men nå er omsider de åtte kiropraktorene midlertidig ansatt på legevakten som kiropraktorer og ikke lenger kun som støttepersonell med helsefaglig bakgrunn. 

—Jeg må si at når vi fikk det unntaket skriftlig ble jeg utrolig glad. At Helsedirektoratet og smittevernsoverlegen hadde så troa på at vi kunne gjøre noe positivt for de ansatte at de var villig til å gi oss et skriftlig unntak, det er flott! Det er historisk, og det er veldig gøy for de som fikk ansettelsen. Nå kan de bidra, ikke bare med å sluse pasienter, men ved å bruke fagkompetansen sin til å gjøre en vesentlig forskjell når det virkelig gjelder, avslutter Vestøl. 

I felt

Joakim Hempel er én av kiropraktorene som nå jobber skift på Legevakten. Han var i utgangspunktet veldig glad for å kunne bidra med sin helsefaglige kompetanse, også i en krisetid der han ikke kunne praktisere som kiropraktor. Nå har han muligheten til å gjøre begge deler og er strålende fornøyd. 

— I utgangspunktet meldte jeg meg til tjeneste for å gi mitt bidrag til koronadugnaden. Det at jeg nå også kan bruke fagkompetansen min i dugnaden er utrolig kult. All ære til Daniel Vestøl for initiativet og for alt arbeidet han har gjort som ledet fram til dette. Det er bare å ta av seg hatten, smiler Joakim i smittevernsdrakten sin.