Startet produksjon av smittevernsutstyr 

Til vanlig har Kerstin Ulrich hendene fulle som kiropraktor på “Kiropraktorklinikken Bevegelse i sentrum” som hun eier og driver på Tynset og Røros. Etter at koronakrisen inntraff og hun måtte stenge dørene på klinikken, har den kreative kiropraktoren funnet andre måter å bruke hendene på. 

Den 20. mars kom det en oppfordring fra Helsedirektoratet til en nasjonal dugnad for å skaffe til veie nok smittevernutstyr til helsevesenet, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Kerstin tok oppfordringen på alvor og begynte å undersøke hva hun med sitt nettverk som kiropraktor kunne bidra med. 
 
Smittevernvisir for engangsbruk er del av det anbefalte smittevernutstyret helsepersonell skal bruke i kontakt med koronasmittede pasienter, men i Norge er det stor mangel av disse. I hele Midt-Norge finnes det bare omlag 400 visir igjen. For hver koronapasient er det beregnet at man trenger 8 stk om dagen. 

— Samtidig med dette nødropet fra Helsedirektoratet, kom jeg over en filmsnutt fra en tysk anestesioverlege som hadde gått i gang å lage slike engangsvisir på akuttmottaket på Gørlitz sykehus. Da var det samme dilemma som overalt i verden i disse koronatider-akutt mangel på alskens smittevernutstyr” forteller Kerstin. 

Hun sendte en mail til kontakten for aksjonen i Midt-Norge, la ved den tyske filmen og spurte om de var interessert i å få visir av denne typen ”hjemmesnekra”. 
 
— Noen få timer senere ringer en oppglødd logistikk-koordinator fra helseregionen Nord Trøndelag. Han hadde vist videoen til smittevernansvarlig i sin gruppe og alle kom med en enstemmig JAA!, dette vil de gjerne ha. Han lurte på om han kunne utfordre meg og norske kiropraktorer, til å lage 1000 stk, som skulle fordeles mellom alle sykehus i regionen – fra Molde, St. Olavs Hospital, Levanger og til Namsos! Hvis vi kunne levere, så ville de stå for materialkostnadene. 

Kerstin har nå fått hjelp av Ren Røros Frontal og fått laget en opplæringsvideo for produksjon av disse visirene. Som hun nå har delt med alle kiropraktorene i landet. 

— Å lage selve visiret er ikke komplisert. Et visir tar ca fem minutter å lage. Det som derimot er viktig før man setter i gang produksjonen, er at det er godkjent av smittevernansvarlig i den helseregionen man tilhører, sier Kerstin. Hun har fått designet av visiret og de hygieniske forholdene de blir produsert under, godkjent av smittevernansvarlig i region Nord-Trøndelag. 

— Kommunelegen på Røros er informert og synes initiativet er strålende. De har bare to slike visir på Røros og er superglade for å få flere fra oss som snarest. Det får bli en liten gave fra klinikken. Et bittelille bidrag til sikkerheten til de som står i fronten nå, sier Kerstin oppglødd. 

Nå oppfordrer hun alle koronafriske norske kiropraktorer og studenter, som ikke sitter i karantene eller isolasjon, om å bli med på kiropraktordugnaden. 

Noen av oss har fått innpass i førstelinjetjenesten på legevakt og legekontor. Fantastisk innsats! Vi som har skrevet oss på helsepersonellistene og som venter på telefonen, vi kan ”snekre visir” mens vi venter, avslutter hun.