Kan du begynne å jobbe om en time? 

Da kiropraktor Eli Magnesen måtte stenge klinikken på grunn av koronakrisen, spurte fastlegene på legekontoret ved siden av om hun kunne tenke seg å jobbe for dem. 

“Vi vil gjerne bidra” lyder bønnen fra norske kiropraktorer til helsemyndighetene. 
15. mars ble klart at samtlige klinikker i landet måtte stenge på grunn av koronakrisen, og landets nesten tusen kiropraktorer står nå uten noe å gjøre, mens det i resten av helsevesenet skrikes etter arbeidskraft. 
 
Kiropraktorer har helsefaglig utdannelse med allmenndiagnostisk kompetanse med henvisning- og sykemeldingsrett. Selv om spisskompetansen er muskelskjelett-helse er deres rolle som primærkontakt, et godt utgangspunkt for å bidra i helsetjenesten på andre områder. Og nettopp det vet legene ved Holmestrand medisinske senter å bruke til sin fordel. 

I hverdagen som kiropraktor samarbeider Eli Magnesen tett med legene som har kontor vegg i vegg med Kiropraktorklinikken hvor hun har sin praksis. 

Mandag ettermiddag, etter at det ble klart at alle landes kiropraktorer måtte stenge dørene, kom Eli i prat med én av fastlegene da hun var på vei ut av klinikken. Han ville gjerne drøfte mulighetene for å bruke kiropraktorene som back-up hvis presset på fastlegekontoret ble for høyt i den stadig voksende koronakrisen. Kan vi bruke dere til noe? Dersom noen av de ansatte her skulle bli syke, kan jeg ringe deg da, lød spørsmålet. 

— Jeg sa at han selvfølgelig bare måtte ringe dersom det skulle bli behov, sier Eli. 

Dagen etter ringer telefonen. – Kan du være her om én time? 

— Så nå jobber jeg som helsesekretær. Jeg svarer telefonen, gjennomfører anamnese, bistår i kommunikasjon mellom pasient og lege, og bidrar til å koordinere sykemeldingsprosesser og timeavtaler. 

Avlaster legenes arbeid i koronakrisen 

Selv om Eli er vant til en hverdag med mye pasientkontakt, er hverdagen nå snudd helt på hodet. Nå sitter hun helt alene på et kontor og svarer på pasienthenvendelser kun over telefonen. Fastlegene er veldig fornøyde med Elis innsats og merker at hennes allmennmedisinske kunnskapsnivå er en god hjelp når hun nå avlaster legekontoret. 
 
—Det er en stor fordel at jeg har rutiner i pasientkommunikasjon og godt vant med å gjennomføre anamnese. Som kiropraktor er jeg kjent med sykemeldingspraksisen, det er også noe som legene gir tilbakemelding på at bidrar til å lette deres arbeid. 
 
For det er ingen tvil om at legene er under et høyt arbeidspress i disse dager. Telefonene på legekontoret ringer konstant. 

— Det er uvant for meg, for jeg er jo vant med at man ikke lar telefoner ringe. Man svarer så fort man kan. Det har man ikke anledning til nå. Dagen før jeg kom, hadde legesenteret over 100 anrop de ikke hadde klart å besvare, så presset på helsevesenet i disse dager er stort. 

Eli er glad for å kunne bidra og ekstra glad for at kompetansen som kiropraktor så tydelig kommer til nytte. 

— Det at jeg kan bistå på denne måten, er både meningsfullt og interessant. Nå er dette leger jeg kjenner og samarbeider godt med i min hverdag som kiropraktor. Likevel er det veldig fint å få et innblikk i deres pasienthverdag. Det er gøy å se hvor forskjellige pasientgrupper vi har. Det er et stort spenn i legenes pasientpopulasjon som vi ikke ser på samme måte som kiropraktorer. Vårt spesialfelt er så mye mer spisset, avslutter hun.