Kiropraktorene stiller seg til disposisjon i krisetider 

—Kiropraktorer er høyt utdannet helsepersonell spisset mot tilstander i muskelskjelettapparatet, men med faglig medisinsk breddekunnskap. Flere av våre medlemmer har nå meldt seg til sin kommunelege for å stille seg til disposisjon til samfunnets beste i disse untaksstider, sier styreleder i NKF Espen Ohren 

Kiropraktorer utfører sitt daglige virke i primærhelsetjenesten og ser pasienter i førstelinjen. Kiropraktorer gjennomfører anamneseopptak og videre undersøker, vurderer og diagnostiserer pasienter og vurderer behov for videre utredninger, henvisninger eller sykmelding samt behov for tiltak og behandling. Kiropraktoren er kvalifisert til å koordinere dette på tvers av helsetjenesten som primærkontakt. 
 
—Kiropraktorene kan bidra bredere i helsetjenesten – og spesielt ved kommunale behov i disse krisetider. Kiropraktorer i hele landet står parat og er klar til å bidra dersom kommunene er i behov for ekstra ressurser, sier Ohren