Koronaviruset – informasjon og konkrete tiltak 

Folkehelseinstituttet publiserer fortløpende råd og informasjon om håndtering av koronaviruset. 

Det er bl.a. egne lenker spesielt rettet mot helsepersonell i primærhelsetjenesten. Medlemmer av Norsk Kiropraktorforening er anbefalt å følge disse. 

Nå kommer det nye tiltak! 

Helsedirektoratet sendte ut følgende melding 12. mars kl: 16:00 
 
Korona-viruset sprer seg nå raskt, og det er viktigere enn noen gang at alle bidrar til å bremse spredningen. Fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre. Nå kommer det nye tiltak. 
Følg myndighetens anbefalinger på helsenorge.no 

Alle våre medlemmer blir fortløpende informert om utviklingen i daglige nyhetsbrev fra NKF sentralt.