Kan jeg gå til kiropraktor i disse koronatider? 

Koronaviruset har lammet Norge og mange er nå usikre på hvordan de skal forholde seg til situasjonen. For pasienter som sliter med andre plager nå, skaper det forvirring og usikkerhet på om man kan oppsøke behandling eller ikke. 

Dersom du ikke har koronasymptomer eller er i karantene pga reise utenfor Norden, trenger du heller ikke isolere deg hjemme. 

Helsedirektoratet har oppfordret befolkningen til å holde seg mest mulig i ro og begrense all form for interaksjon med andre mennesker. Med hjemmel i smittevernloven §4-1 andre ledd har Helsedirektoratet derfor vedtatt at treningssentre og virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking og liknende tilbud forbys/skal stenges, da slike tjenester ansees for å innebære en unødvendig smitterisiko. 
 
Videre slår Helsedirektoratet fast at det er viktig å opprettholde virksomheten i landets helse- og omsorgstjenester. Kiropraktorer er offentlig autorisert helsepersonell. Ikke en del av velværebransjen. Påbudet om å stenge virksomheter tolkes derfor ikke å gjelde behandling hos kiropraktor. 

Dette betyr at du som pasient kan gå til kiropraktor hvis det er nødvendig. 

Våre kiropraktorer er pålagt å iverksette strenge rutiner for å hindre smitte og gjør fortløpende vurderinger vedrørende nytteverdien av konkrete undersøkelser og vil prioritere de viktigste. Du som pasient bør også gjøre en egen vurdering av hvorvidt behandling og den interaksjonen med andre mennesker, som det medfører, er nødvendig i denne situasjonen. 

Dersom du går til kiropraktor er det viktig at du tar forhåndsregler. For å begrense smitte ber vi om at besøkende til klinikkene: 

-planlegger besøket slik at man bruker minst mulig tid i klinikken 
-kun benytter toalettene hvis det er absolutt nødvendig 
-holder avstand til andre pasienter 
-sørger for god håndhygiene 
-berører minst mulig når du er i klinikken 
-at alle dører på klinikken (unntatt pasient-toalett) åpnes og lukkes av kiropraktor 
-viser forståelse for at vi unngår å håndhilse i denne perioden