Barn med vondt i ryggen har ofte psykososiale plager

Norske kiropraktorer melder om økende antall barn og unge med ryggplager. Ofte får barna høre at de sitter feil eller at smertene skyldes langvarig bruk av digitale flater. En ny studie utført av norske, danske og kanadiske forskere har nå funnet et klart sammenfall mellom ryggsmerter og psykososiale plager hos barn. Forskerne får støtte fra kiropraktorer i felten som mener at dette har blitt et glemt tema i diskusjonen rundt barnas rygghelse. 

Studien undersøkte ca. 1300 danske skolebarn i alderen 11-13 år. Omlag 80% av disse opplevde smerter i rygg og nakke over en 2-års periode. De fleste hadde mindre, forbigående plager, men i underkant av 30% rapporterte betydelige smerter. 
 
I tillegg til smerte ble også andre variabler målt, deriblant psykososiale forhold. Barna ble spurt om humør, søvnproblemer, nervøsitet, om de var lei seg, og om de følte seg ensomme og om medelevene aksepterte dem slik de var. Undersøkelsen viste en klar sammenheng mellom psykologiske og sosiale faktorer og nakke- og ryggsmerter. 

Kiropraktor og forsker ved Universitetet i Oslo, Ellen Årtun, var medforfatter ved studien. Hun håper at funnene vil være med på å oppklare feiloppfatninger om barn og unges rygghelse. 

– Det er en vanlig oppfattelse at rygg- og nakkeplager er noe som kommer med alderen og at dette ikke forekommer i så stor grad blant barn og unge. Resultatene fra våre undersøkelser viser at dette ikke stemmer, og at man i tidlig alder kan oppleve smerter. Fra andre studier vet vi at det finnes et klart sammenfall mellom ryggsmerter og psykososiale faktorer hos voksne mennesker. Våre funn tyder på at dette forholdet også gjelder for barn og ungdom, forteller Årtun. 

Forskeren oppfordrer nå til at det må tenkes nytt rundt behandlingen av denne pasientgruppen. 

– Studien vår gir et bidrag til forståelsen av hvilke faktorer som opptrer samtidig med nakke- og ryggsmerter hos barn og unge. Klinikere bør være oppmerksomme på dette i sin tilnærming til behandling av denne pasientgruppen, anmoder hun. 

– I tillegg er dette noe både skole og foreldre bør være oppmerksomme på når barna klager over vonde rygger. Desto mer plaget barna er med ensomhet, tristhet, nervøsitet osv. desto større er sjansen for at de også har ryggplager. 

En som til daglig behandler barn og unge med ulike plager er kiropraktor og spesialist i barne- og ungdomskiropraktikk ved Kiropraktorhuset i Larvik, Kristin Lo Nystrøm. Hun er ikke overasket over funnene i den aktuelle studien. 

– Vi ser i økende grad barn som plages med rygg- og nakkesmerter og også hodepine her på klinikken. De kommer enten på eget initiativ, gjerne i følge med foreldre, eller de blir henvist fra lege, forklarer hun. 

Nystrøm forteller at mange foreldre er bekymret over barnas sittestilling, at de har tung skolesekk eller at de bruker mye tid på iPad eller mobiltelefon. 

– Dette kan selvfølgelig gi utslag i kortvarige og forbigående smerter, sier hun, men vi finner liten støtte i litteraturen for at visse typer sittestillinger eller mye nettbrettbruk kan føre til langvarige mer alvorlige plager. 

Derimot ser Nystrøm en klar forbindelse til barnas psykiske helse. 

– Mange av mine pasienter som kommer med sterke eller langvarige smerter, og som i tillegg har høyt skolefravær har også psykiske utfordringer i hverdagen. Særlig jentene grubler mye, er hennes oppfattelse. Det kan være de bekymrer seg over krangling, enten hjemme eller i vennegjengen, det kan være ting som skjer på sosiale medier, og også skoleresultater. Mange sitter med følelsen av å ikke bli akseptert eller ikke være gode nok. 

Kiropraktoren som også holder foredrag om emnet på skolene i nærområdet mener det er god kompetanse i skolehelsetjenesten, men forteller at ressursmangel gjør at de med smerter i muskler og ledd ikke prioriteres. Spesielt synlig er dette på barne- og ungdomsskolenivå, sier hun. 

Slik sett mener hun det er viktig å få frem budskapet til foreldrene. 

De færreste av barna har foreldre med helsefaglig bakgrunn, og mange søker informasjon på internett. Her florerer det av myter om hva som fører til ryggsmerter, og man ender ofte opp med å fokusere på feil ting og gi gale råd til barna sine. Gjengangere er feil sittestilling, bøyd nakke og tunge skolesekker

Kiropraktoren råder foreldre til å se og lytte til hva barnet egentlig plages med. Det mener hun kan være avgjørende for barnets muskel- og skjeletthelse. 

– Noe av det viktigste man kan gjøre som forelder er å legge til rette for barnas egentid. At de får lov til å være barn og får tid til å utfolde seg i sin egen barndom kan på mange måter være det viktigste forebyggende tiltaket mot ryggsmerter, fastslår hun. 

 
Litteratur 

Batley S, Aartun E, Boyle E, Hartvigsen J, Stern PJ, Hestbæk L. The association between psychological and social factors and spinal pain in adolescents. Eur J Pediatr. 2018 Nov 21. doi: 10.1007/s00431-018-3291-y. [Epub ahead of print] 

Publisert: 4. mars 2019 ( sist endret: 4. mars 2019 )