Dette forebygger korsryggsmerter

En ny studie publisert i tidsskriftet Journal of the American Medical Association (JAMA) har sett nærmere på forebyggende tiltak mot korsryggplager. Ikke overraskende er det trening og undervisning som stikker av med seieren.

Flere studier har undersøkt kunnskapsgrunnlaget rundt forebygging av korsryggplager. Mange av disse er derimot heftet med ulike metodiske svakheter, og en del er utdaterte. Forskerne i denne studien (1) ønsket å gjennomføre en oppdatert evaluering av den vitenskapelige dokumentasjonen på dette området, og finne ut hvilke tiltak som egner seg best for forebygging av korsryggplager.

Studiens design var en systematisk oversikt og metaanalyse. Randomiserte kontrollerte forsøk som undersøkte effekten av forebyggende tiltak mot korsryggplager ble inkludert – totalt 23 publikasjoner med til sammen 31112 deltakere. Metodekvaliteten ble vurdert ved hjelp av PEDro skalaen.

De inkluderte studiene tok for seg til sammen seks ulike forebyggende tiltak: trening, undervisning, trening og undervisning, ryggbelter, såleinnlegg, og ”andre forebyggende tiltak”.

Resultatene indikerer at trening i kombinasjon med undervisning mest sannsynlig bidrar til å redusere risikoen for korsryggsmerter. I tillegg har trening alene en viss preventiv effekt. Undervisning alene, ryggbelter, såleinnlegg og ergonomiske tilpassinger har lite trolig en forebyggende effekt. Forskerne påpeker at effekten av trening ser ut til å avhenge av kontinuitet. Med andre ord virker trening kun forebyggende dersom den opprettholdes i et lengere tidsrom.

Litteratur

Steffens D, Maher CG, Pereira LS, Stevens ML, Oliveira VC, Chapple M, Teixeira-Salmela LF, Hancock MJ. Prevention of Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2016 Feb 1;176(2):199-208. doi: 10.1001/jamainternmed.2015.7431.

Publisert: 5. august 2016 ( sist endret: 3. februar 2017 )