Kiropraktoren med på laget 

Ofte kan tilfeldigheter by på store muligheter. I diskusjonen om kiropraktorens plass i helseteamet har Axel Hilland funnet en mulighet i Bærum som kan få store implikasjoner for både han og hele den norske profesjonen. 

Axel Hilland er kiropraktor ved EUREKA klinikken i Sandvika. Men har i tillegg funnet en plass i en ny kommunal satsing som er spennende. 

– Det begynte helt tilfeldig. En pasient kom via flere omveier til meg. Jeg diagnostiserte raskt en prolaps og henviste henne videre til Bærum Sykehus hvor hun fikk hjelp. Men hun var mer enn begeistret for min fagkunnskap som ble nøkkelen til løsningen for henne, hun var også kommunal leder med ansvar for oppbyggingen av et nytt kommunalt og tverrfaglig helsesenter. Hun rekrutterte meg derfor til dette laget som på mange måter er den moderne varianten av den gamle «kommunelege»-modellen. Men her jobbes det tverrfaglig og i team. 

Bærum helse og friskliv er et kommunalt helsesenter bestående av tre fastleger, psykologer, frisklivveiledere og Axel som kiropraktor. Senteret er opprettet som et ledd i samhandlingsreformen for å styrke helsetilbudet i Bærum kommune. Fastlegene har ledig plass på listene og kort ventetid. Målet er å tilby god helsehjelp og service til alle pasienter, uansett problemstilling. Fastlegene har tett samarbeid med to psykologer, frisklivsveiledere og kiropraktor for videre samarbeid og behandling ved behov. 

Axel har fått til en avtale som innebærer to halve dager i uken på helsesenteret og ser dette som en ny mulighet som kan åpne seg for mange etter hvert. 

– Bærum helse og friskliv er et pilotprosjekt. Et prosjekt som følges nøye av myndighetene og kan danne modell for mange kommuner etter hvert. Jeg følte det var viktig å ta del i teamet og være med fra starten av. Og om dette sprer seg kan det bety mange arbeidsplasser for kiropraktorer over hele landet. 

Vi spør om erfaringene så langt og om det tverrfaglige arbeidet fungerer i praksis. 

– Absolutt, jeg må si samarbeidet fungerer veldig godt. Samtidig er jeg litt overrasket over det manglende kunnskapsnivå rundt muskel- og skjeletthelse som legene har, og ikke minst den manglende forståelsen av vårt fag. De ramler lett i «Voltarenfella», mens jeg viser dem andre muligheter. Det som er hyggelig er at de er lydhøre og respekterer faget jeg kan bidra med i teamet. Også for pasienten oppleves dette som veldig positivt. I og med jeg er tilstede på senteret, så kalles jeg gjerne inn til konsultasjoner på sparket. På den måten kan jeg hjelpe til med diagnose og forslag til behandling med en gang. Dette er en ledig og lett samarbeidsform til glede for oss alle. Som en del av konseptet ligger også interne kurs, hvor jeg får anledning til å kurse legene i vårt fag. Dette øker bevisstheten rundt hvordan man skal forholde seg til muskel- og skjeletthelse. 

En ny modell 

Helsesenteret i Sandvika representerer på mange måter en ny modell for hvordan man ser på det kommunale helsetilbudet. Det er viktig og bra at en kiropraktor er med i dette teamet, selv om det skjedd aldri så tilfeldig. Men hva med betingelsene, og er virkelig to halve dager nok i et slikt tilbud. 

– Opplagt ikke, om man skal tro statistikken som forteller at hver fjerde konsultasjon hos fastlegen dreier seg om muskel- og skjelettlidelser. Da burde det jo vært en heltidsstilling i teamet. Samtidig vet både jeg, legene og kommunen foreløpig lite om hvordan dette utvikler seg. Mitt håp er at det blir en sentral plass for en kiropraktor på dette laget. Men et sted må man starte, og jeg har følt meg usikker på hvordan dette skal fungere. Hva slags lønnsnivå skal man legge seg på? Og andre spørsmål det ikke finnes noen mal for enn så lenge. Det er naturlig å tenke at vi bør ha samme lønn som legene, og jeg tror man er åpne for det i kommunen. Men hva med alle tilleggene som legene har? Uansett, jeg har valgt å leie meg inn til senteret på timebasis og konsulentlønn, nettopp fordi jeg er redd for å legge for sterke føringer både for meg selv og andre. Så får vi se hvordan dette utvikler seg. Enn så lenge er ikke dette noe jeg blir rik av, men jeg ser på det som en viktig åpning til et spennende nytt marked for norske kiropraktorer. 

I debatten om kiropraktoren som et førstevalg eller siste utvei, som var et hovedtema under NKFs høstkurs, er Axels stilling i Bærum et lysende eksempel på hvordan ting kan og bør være. Det er god grunn til å følge nøye med på utviklingen. Om andre kommuner annonserer tilsvarende planer er det viktig for kiropraktorene å være bevisst sin besøkelsestid og raskt ute med å melde seg på laget, om de ikke er så heldige å bli spurt på forhånd. 

Tekst og foto; dag sem 

Publisert: 14. desember 2016 ( sist endret: 14. desember 2016 ) 

Brødtekst

Overskrift

Brødtekst