Den viktige forskjellen 

Nytt nummer av Columna er nå i trykken, og forventes levert ut til alle medlemmer i løpet av kort tid. I denne utgaven gir vi deg en fyldig oppsummering av høstkurset og landsmøtet, siste nytt på den politiske fronten, og ikke minst et raust sammendrag av den splitter nye profesjonsundersøkelsen. God lesing! 

Muskelskjelettplagene øker og er nå blitt vårt største, dyreste og mest omfattende helseproblem, i Norge og resten av Europa. Parallelt har det vokst frem en rekke behandlingstilbud uten at dette ser ut til å demme opp for uførheten og bremse kostnadene. Skal jeg til lege, fysioterapeut, kiropraktor, naprapat, osteopat eller kanskje til psykolog? Man får svar som man spør. 

Med så mange alternativer på ett felt forstår jeg godt pasientene som er usikre på hvor de skal henvende seg for å få hjelp for sine rygg- og nakkeplager? Ofte har jeg spurt meg selv om denne usikkerheten kan være én av grunnene til den økende problematikken? 

Uten tilstrekkelig kunnskap og diagnostisk kompetanse kan resultatet bli uvirksomt, og i verste fall føre til tap av penger og helse for pasienten. Nettopp derfor mener jeg kiropraktorene bør få en naturlig plass i primærhelse-teamet, slik som det nå gjøres med psykologene. 

Diagnosen er det viktige startpunktet for å vite hva som skal behandles, og kanskje enda viktigere hva som ikke skal behandles. Dette krever gode kunnskaper i allmennmedisinsk diagnostikk i tillegg til dybdekunnskap om bevegelsesapparatet og nervesystemet. 

Det som skiller oss kiropraktorer fra rekken av andre behandlere, er at vi er utdannet til, autorisert som, og har rettigheter som diagnostikere. Derfor er utdanningen som den er – fem års universitetsutdanning og ett års turnustjeneste. Derfor kreves det også mye mer enn bare å gi behandling som ligner for å bli som oss. 

Men det er selvfølgelig vanskelig for befolkningen å se denne viktige forskjellen i jungelen av behandlingstilbud – det må vi hjelpe dem med hver dag i ord og handling! 

Jakob Lothe 
Leder NKF 

Publisert: 1. desember 2016 ( sist endret: 1. desember 2016 )