Jakob Lothe valgt for to nye år i NKF

Jakob Lothe ble under helgens landsmøte i Oslo gjenvalgt for to nye år som leder av Norsk kiropraktorforening. Lothe har hatt ledervervet i seks år, og dette blir derfor hans fjerde og siste periode som leder. 

Samtidig ble det gjort omrokeringer og utskiftninger i sentralstyret. Nestleder, Kasper Vincent Myhrvold, og styremedlemmene, Morten Bøgseth og Mari Grønlund, valgte i år å takke for seg, etter henholdsvis 5, 3 og 2 år i styret. Myhrvolds fratredelse innebærer at styremedlem, Espen Ohren, rykker opp som nestleder. 

Nye medlemmer i sentralstyret 

De tre som erstatter Myhrvold, Bøgseth og Grønlund i sentralstyret er Anette Tryti, Mette Wangberg Storhaug og tidligere varamedlem Alexander Homdrum. 

Tryti er utdannet ved Syddansk Universitet, og jobber til daglig som kiropraktor på Nemus Lillestrøm og på Smerteklinikken på Akershus Universitetssykehus. Storhaug, som er utdannet ved AECC, jobber i klinikken Kiropraktorene i Centrum, i Fredrikstad. Hun kommer fra et styreverv i Norsk forening for barnekiropraktikk. Homdrum er også utdannet ved AECC, og jobber ved Trimteateret i Stavanger. 

Nytt Etisk råd 

Årets landsmøte førte blant annet også til store utskiftninger i NKFs Etiske råd. Medlemmene Reidunn Selsjord og Petter Gran hadde varslet at de ikke kom til å ta gjenvalg. Senere ble det klart at de resterende to medlemmene, Haakon Engzelius og Mariann Hetland, ikke ønsket å fortsette i sine verv. 

Valgkomiteen måtte derfor, i løpet av kort tid, innstille fire nye medlemmer til rådet. Disse var Ståle Hauge, Elling Jørgensen, Pål Viken og Ole Hagen, som alle ble valgt inn av et enstemmig landsmøte. 

Årets landsmøte klappet inn følgende tillitsvalgte i Norsk kiropraktorforening: 

Sentralstyre 

Leder: Jakob Lothe 
Nestleder: Espen Ohren 
Kerstin Ulrich 
Mette Wangberg Storhaug 
Alexander Homdrum 
Anette Tryti 

Vara: Bent Roar Ekerhaugen 

Turnusutvalget 

Anne Marie Selboskar Selven 
Jeppe Birkelid 
Ola Hagen Søyland 
Eilif Harloff 

Veilederansvarlig: Unni Andresen 

Turnusrepresentant: Katrine Tanberg 

Etterutdanningsutvalget 

Knut Andreas Eek 
Anne Helene Moksness 
Maria Torheim Bjelkarøy 
Silje Hatlem 
Philip Wilkens 

Etisk Råd 

Ståle Haugen 
Elling Jørgensen 
Pål Viken 
Ole Hagen 

Valgkomiteen 

Trond Håkon Tingulstad 
Kasper Vincent Myhrvold 
Catharina Gjerde Haakonsen 

Desisjonsutvalget 

Øystein Ogre 
Eirik Holm Nilsen 
Bernt Schjetne 

Hederskomiteen (valgt for 4 år) 

Gunnar Bostrøm 
Espen Johannessen 
Hege Herstad 

Regionsrepresentanter 

Region Øst: Hege Herstad 
Region Vest: Harald Todnem 
Region Midt: Jasmin Isdahl 
Region Sør: Vilde Furuodden Aas 
Region Nord: Mari Grønlund 

NKF retter en stor takk til alle fratrådte tillitsvalget for arbeidet de har gjort for foreningen, og ønsker nye tilskudd til råd og utvalg velkommen. 

Publisert: 1. november 2016 ( sist endret: 3. februar 2017 )